Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
11.03.2017

Hlinené omietky a podlahy

Jednodňový praktický kurz zameraný na praktické oboznámenie sa s technikou zhotovovania hlinených omietok a podláh. Lektor: Ing Viliam Vnuk
Autor príspevku: Michal Demeš

Preberané témy: 


- hlinená omietka (jadrová, jadrová so slamenou rezankou, jemná, vlastné zdroje hliny a výroba omietok),

- hlina na miešanie hlinených omietok, výroba omietky z lokálnej hliny,

- hasenie a príprava vápna na omietky,

- realizácia (strojové - putzmaister sp11 a ručné spracovanie) hlinených a vápenných omietok, hlinených podláh (novostavby, pôvodné hlinené stavby),

- inštalácia rákosového, rabicového pletiva, sklovlákna a jutovej sieťoviny do omietok,

- miešanie a dodávka konského, kravského hnoja, fermentačných roztokov, slamy, slamených a drevených vlákien do omietok,

- hlinené omietky miešané v závislosti od omietaného podkladu,

- posúdenie vhodnosti lokálnej výkopovej hliny na miešanie omietky,

- rekonštrukcia pôvodných hlinených stavieb z válok - hlinených tehlál

- renovácia poškodených pôvodných hlinených omietok a hlinených podláh

Kurzovné

30 Euro, vrátane obeda a občerstvenia