Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
17.04.2013

Jarný koncert žiab

Z poldra, ktorý počas veľkonočných dažďov zachytil značné množstvo vody počuť fantastický koncert žiab. Dočasná mokraď tak vytvorila podmienky pre rozšírenie viacerých živočíšnych druhov.
Autor príspevku: Michal Denský