Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Andrej Danek a Hurmi Kaki
08.09.2012

Návrat človeka k prírode a možnosti sociálnej ekonomiky

Na farme sa konal odborný seminár spojený s exkurziou. V rámci praktickej časti seminára sa účastníci oboznámili na konkrétnych príkladoch s fungovaním permakultúry a sociálnej ekonomiky.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

Na ekofarme Mašekov mlyn v blízkosti obce Vráble sa v sobotu,  8. septembra konal  odborný seminár spojený s exkurziou s názvom Návrat človeka k prírode a možnosti sociálnej ekonomiky.   „Jednodňový seminár a možnosť osobného stretnutia a komunikácia s ľuďmi bol pre mňa zaujímavý v lepšom pochopení reality v oblasti súčasného stavu alternatívnej ekonomiky a rozvoja alternatívnych komunít na Slovensku,“ povedal spoluzakladateľ  ekofarmy  Michal Demeš, ktorý je informačným špecialistom Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO UN) so sídlom v Ríme a čestným profesorom Ukrajinskej národnej poľnohospodárskej univerzity.

 V rámci praktickej časti seminára sa účastníci kurzu oboznámili priamo na konkrétnych príkladoch s fungovaním permakultúry a sociálnej ekonomiky. 

„Miesto, kde sa akcia konala - bolo vynikajúco vybraté. Keď poviem, že je to veľká učebňa príprav na budúcnosť pod modrou oblohou, nebudem preháňať,“ reagoval Juraj Mesík - známy aktivista v treťom sektore a spolupracovník Svetovej banky. Na seminári vystúpil s odbornou prednáškou o súčasnom stave makroekonomiky a dopade z nedostatku ropných zdrojov na život spoločnosti na globálnej i lokálnej úrovni. „Všetci budeme ďalším vývojom veľmi tvrdo testovaní a čím lepšie sa naň pripravíme, tým väčšie budú naše šance. Tento typ stretnutí dáva účastníkom možnosť získať nové, veľmi užitočné a praktické poznatky, zručnosti a kontakty s podobne uvažujúcimi ľuďmi. To všetko je na  nezaplatenie,“ dodal Mesík.

Účastníci sa tiež dozvedeli o význame budovania komunity v budúcnosti, ktorý predstavil Robo Jankovich so svojimi skúsenosťami na biofarme v obci Zaježová. Pripravovaný LETS software založený na bartrovej výmene služieb a tovarov predstavil zakladateľ občianskeho združenia Sieť dobra, Ľubomír  Harmanovský. Andrej Danek (na foto) je špecialistom na rastliny, stromovú výsadbu a starostlivosť o stromy. Na Mašekovom mlyne sa vdaka nemu vysádza niekoľko druhov stromov ovocia  Hurmi Kaki. Dozvedáme sa, že iba z tohto ovocia má okolo 100 odrôd.

Účasť 15 ľudí na prvom zážitkovom seminári je signálom, že o vidiecky spôsob života je záujem a ľudia si začínajú pomaly uvedomovať jeho význam aj v súvislosti so zabezpečením sa v neistých ekonomických časoch. Organizátori plánujú v blízkej budúcnosti pokračovať v sérii zážitkových kurzov. „Priama výmena názorov a osobných skúseností v neformálnom prostredí a atmosfére dáva možnosť ďalšieho rozvoja spolupráce pre záujemcov o túto perspektívnu a dnes veľmi aktuálnu tému,“ dodal Demeš. Organizáciu tejto a ďalších aktivít na biofarme zastrešuje Zuzana Badinková a jej PR agentúra – MediaMate, s.r.o.

Rodinná ekofarma Mašekov mlyn sa nachádza na rieke Žitava, severne od mesta Vráble, v miestnej časti Horný Ohaj. Rodinnú farmu buduje Michal Demeš s rodinou a priateľmi od roku 1996. Navštevujú ju najmä záujemcovia o ekologické poľnohospodárstvo zo Slovenska, ale aj pedagógovia a vedeckí pracovníci z mnohých krajín sveta.

Mgr. Zuzana Badinková

02/207 21 992, 0944 124 304

zuzanabadinkova@gmail.com, badinkova@mediamate.sk

www.mediamate.sk