Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
17.03.2012 - 18.03.2012

World Water Day 2012

Pokračujeme v príprave na Svetový deň vody, ktorý sa bude na farme konať v sobotu 17. marca 2012. Záujem o účasť a prípadné dotazy napíšte prosím do časti - Komentáre, ktorý je pod týmto záznamom. Tešíme sa na stretnutie s Vami:-)
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

Pokračujeme v príprave na tradičnú oslavu Svetového dňa vody, ktorý sa bude na farme konať v sobotu 17. marca 2012. Budeme čistiť úsek rieky medzi mostom na Hornom Ohaji po meandre. Na danom úseky rieky budeme tiež ošetrovať staré vŕby hlavatice a dosádzať nové stromčeky pri rieke dopestované v Lesnej škôlke Fontis.

Veríme, že takýmto spôsobom najlepšie prispejeme ku vzdaniu úcty vode a rieke Žitave. Uvítame každú pomocnú ruku.

Začiatok podujatia je o 9 00 hod na mlyne. Pracovné pomôcky a občerstvenie sú zabezpečené.

Už tretí rok čistenie rieky Žitava a jej prítokov v rámci osláv Svetového dňa vody na Požitaví organizuje OZ Fontis v rámci projektu Zelené Požitavie. Oficiálnu stránku Zeleného Požitavia nájdete tu: www.zelene.pozitavie.sk

Kontaktovať nás môžete na adrese:

Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@ffmm.sk

Vďaka Adamovi Kováčikovi nás môžete kontaktovať aj cez Facebook:
http://www.facebook.com/events/359775050717146/