Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
09.10.2011

Dalkia Vráble a drevný popol

Spolu s Dalkiou Vráble a SPU Nitra hľadáme spôsob, ako podporovať inovácie, výskum a rozvoj, navrhovať vhodné riešenia v agro-environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti tak, aby zodpovedali potrebám našej i budúcich generácií.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

Viac informácii o stave využitia drevného popola na Slovensku:

http://www.drevnypopol.sk/sekcie/aktivity-projektu/aktivity/zaverecna-konferencia

http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/biomasa/biomasa.html

http://www.intechenergo.sk/sekcie/spracovanie-biomasy/divizia-biopaliva

Viac informácii o stave využitia drevného popola vo svete: http://www.varmeforsk.se/program

Terra preta: http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_preta

Wood Ash in the Garden: http://www.hort.purdue.edu/ext/woodash.html