Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Foto: Gábor Csorba
17.11.2010 - 28.08.2011

Posviacka základného kameňa

Na štyridsiate výročie zbúrania Kaplnky sa podarilo zahájiť výstavbu posviackou jej základného kameňa.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

"Hľadajte najskôr Kráľovstvo nebeské a jeho Spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané."

Po systematickej príprave sa na štyridsiate výročie zbúrania Kaplnky podarilo zahájiť výstavbu posvätením jej základného kameňa a spoločným odslúžením spomienkovej omše v kostole sv. Imricha na Hornom Ohaji 17. novembra 2010 pánom grófom Lászlóm Esterházym, opátom a farárom z Budapeštianskeho pútnického miesta Máriaremete a pátrom Karolom, správcom miestnej farnosti.

Pán Esterházy je potomok slávneho Uhorského rodu a menovec zosnulého Lászla Esterházyho, ktorý bol zranený vo Vozokanskej bitke v auguste roku 1652, pri ktorej zahynuli 4 príslušníci jeho rodu. Podľa legendy v snahe dostať sa na protitureckú pevnosť na Fidvári, Lászlo Esterházy a Tomáš Esterházy docválali na koni až ku Vrábľom, kde skonali. Na trvalú spomienku tejto udalosti bola obyvateľmi nášho mesta postavená Kaplnka na vyvýšenine pri Čerešňovom potoku.

Po omši sa priaznivci obnovy Kaplnky odobrali na miesto posviacky. Ako základný kameň na vyvýšenom mieste bol použitý starý mlynský kameň, ktorý už doslúžil svojmu účelu - mletiu obilia na múku a prípravu každodenného chleba. Posvätený kameň bude zabudovaný do základu stavby. Pri omši odslúženej v maďarskom a slovenskom jazyku významnou mierou pomohli páter Karol a folklórna skupina ohajských detí a mládeže, ktorú vedie pani Mária Jókayová. Pekné náboženské a ľudové tradície najsevernejšie položenej maďarskej obci na Požitaví tak dali prirodzene vyniknúť harmonickému súžitiu ľudí rôzneho národnostného pôvodu či náboženského vyznania. Tí tu žijú vo vzájomnom porozumení snáď už od čias panovania svätého Štefana, bývalého Nitrianskeho kniežaťa.

K úspešnému položeniu základného kameňa a prípravných prác k výstavbe Kaplnky nezištne prispelo veľa miestnych obyvateľov. Historické podklady zozbierali a stále v tejto činnosti pokračujú Jozef a Ľuboš Trubíniovci s kvalifikovanou podporou Gabriela Šutku a ďalších priaznivcov portálu zitava.sk. Projekty zhotovil pán Gabriel Číž. S realizáciou zámeru za mesto Vráble pomáhaju pán Dušan Kúdela, Ján Valach a mnohí ďalší priatelia. Po duchovnej a náboženskej stránke napomáhajú páter Karol, obyvatelia z Horného Ohaja, Vrábľov a ďalších požitavských obcí.

Spriaznené duše okolo rodinnej farmy Mašekov mlyn vytvárajú vhodné technické a materiálne zázemie pre realizáciu celého zámeru obnovy Kaplnky. Tá by mala byť postavená v priebehu nasledujúcich mesiacov a vysvätená v poslednú augustovú nedeľu tohoto roku, vrátane osadenia pamätnej tabule na pôvodnom mieste na Čerešňovej ulici. Verím, že nadšenie a pomoc ľudí, ktorých táto myšlienka oslovuje pomôžu s jej realizáciou. V prípade záujmu o pomoc alebo spoluprácu na obnove Kaplnky nás môžete kedykoľvek kontaktovať.