Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Kaplnka
24.08.2010

Kaplnka

V spolupráci s miestnym historikom Jozefom Trubínim, pátrom Karolom a pánom Dušanom Kúdelom sme zahájili prípravné práce na obnovu Kaplnky zbúranej prd 40. rokmi.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

KAPLNKA – KULTÚRNA PAMIATKA

Obnovená na počesť Krista Spasiteľa

 

        Vrábeľskú kaplnku postavili na začiatku 18. storočia na počesť hrdinského víťazstva kresťanských obrancov domoviny v bitke pri Vozokanoch. Vozokanská bitka z augusta 1652 sa zapísala do dejín Slovenska veľkým víťazstvom. Na bojovom poli pri Vozokanoch vojenské oddiely a dobrovoľníci zo 16. obcí Požitavia porazili osmanské oddiely, ktoré disponovali silou 4600 bojovníkov. Veliteľom hornouhorskej obrany bol veliteľ posádky pevnosti Nové Zámky a hornouhorský hlavný kapitán Adam Forgáč. Bitky pri Vozokanoch sa zúčastnilo 8 členov rodu Esterházi a v bitke padli štyria členovia rodu, konkrétne: Ladislav, František a bratia Tomáš a Gašpar. Podľa povesti dvaja ťažko ranení členovia rodu Esterházi (údajne Ladislav a Tomáš) sa chceli presunúť do vrábeľskej pevnosti. Do  najbližšej t.j. vrábeľskej pevnosti už nedorazili. Zomreli za obcou Horný Ohaj pred Vrábľami, v mieste miernej vyvýšeniny, pri Čerešňovom potoku, skadiaľ neskôr viedla Čerešňová ulica. Na tomto mieste začiatkom 18. storočia, po porážke tureckých vojsk v bitke pri Viedni, postavili spomínanú kaplnku.

    V mieste bitky pri Veľkých Vozokanoch v roku 1734 veľprepošt Imrich Esterházi (nitriansky biskup 1740 až 1763) postavil v mieste, kde zahynul František Esterházi veliteľ vojakov z Levíc, kamennú pyramídu s textom o priebehu bitky. Pyramída z pieskovcového kameňa bola rekonštruovaná v rokoch 1826 a 1834. V rokoch 1896-7 nahradil pyramídu bronzový lev na kamennom podstavci s textom. Pamätník Lev navrhol Vojtech Markup z Hámrov, sochár tvoriaci v Budapešti.

    Z vrábeľskej protitureckej pevnosti Zemný hrad (trvanie pevnosti roky 1624-1663) sa bitky pri Vozokanoch úspešne zúčastnilo sto ozbrojených jazdcov na čele s kapitánom Mikulášom Nadaným. Neskôr v rokoch 1685 až 1687 bol kapitánom pevnosti Zemný hrad vo Vrábľoch Žigmund Esterházi, účastník bitky pri Vozokanoch a brat padlých Tomáša a Gašpara Esterházi. Na vozokanskom poli stojí prekrásny pomník padlým Esterháziovcom. Vo Vrábľoch v čase výstavby sídliska Februárového víťazstva po roku 1970 vtedajší projektant nemal záujem zakomponovať do sídliska jedinečnú pamiatku a nechal kaplnku zbúrať.

Na prelome 20. a 21. storočia v nových pomeroch vznikol záujem obnovy kaplnky. Vzniklo neformálne združenie občanov mesta, ktorí túto kultúrnu pamiatku chcú zachovať pre budúce generácie. Podporu dostali od predstaviteľov mesta i Farského úradu vo Vrábľoch.

Zaujímavosťou je, že výstavba začala v auguste 2010, kedy si pripomíname 358. výročie Vozokanskej bitky a  40. výročie zbúrania kaplnky.

Pocestní už z diaľky uvidia bielu kaplnku v prírodnom prostredí v blízkosti Žitavy na poli pri vstupe do mesta, neďaleko cesty od Zlatých Moraviec, smerom na Veľké Vozokany.

Kaplnka nemôže nájsť dôstojné miesto vedľa sídliskovej kotolne a v tieni vysokých bytoviek. Na jej pôvodnom mieste osadíme pamätník pripomínajúci jej historické miesto.

 

OPIS INTERIÉRU KAPLNKY

 

Do vnútorného priestoru sa vchádzalo dverami opatrenými malým okienkom. Kaplnku otvárala teta Tereza z Čerešňovej ulice iba na Zelený Štvrtok a na sviatok Pamiatky zosnulých. O areál kaplnky sa vzorne starala.

Oproti dverám na oltáriku na obraze maliar zachytil kľačiaceho Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade.

Po oboch stranách súmerne postavili drevené lavice pre štyri osoby. V prítomnosti andiky Terezy sa modlili a meditovali. Pri operadlách lavíc stáli pripevnené štyri lampáše. Podľa ústneho podania pochádzali zo starého kostola spred roka 1898. Vedľa dreveného pódia po oltárom stáli dve drevené stoličky.

Podlahu vyložili pálenou tehlou natretou červenou hlinkou. Vznešene pôsobil zaoblený strop. Naši predkovia tento vypuklý strop pomenovali česká placka. Pod stavbou nebola krypta i keď niektorí občania o tom rozprávali tajuplné historky.

Vápnom bielené vnútorné i vonkajšie steny s náterom sokla modrej blankytnej farby po vonkajšom obvode z diaľky upútali okoloidúcich domácich i návštevníkov mesta Vráble.                                                                                 

                                                                                                                

Ing. Gabriel Šutka, CSc., PaedDr.  Jozef Trubíni, pamätník a pôvodný obyvateľ Čerešňovej ulice & Michal Demeš