Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Budova mlyna
20.03.2010

Strenutie v kruhu

Ľudia z MVO rôzneho zamerania z celého Slovenska sa na tohtoročný deň jarnej rovnodennosti stretli v priateľskom kruhu, aby posúdili zosúladenie svojich činností. Slnko i ďalšie hviezdy im v tom priali:-)
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

Priority ktoré budeme svojou svojou činnosťou presadzovať:

1. Čistý vzduch  
2. Čistá voda  
3. Zdravá pôda
4. Zdravý les  
5. Zdravé potraviny  
6. Zdravý človek  
7. Zdravé vzťahy 
8. Zdravá rodina  
9. Zdravá spoločnosť 
10. Zdravá Zem