Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Internetová stránka Rodinnej Farmy Mašekov Mlyn bola vytvorená za účelom zhromažďovania informácií a ich sprístupnenie a výmenu na úrovni fariem a uplatňuje princípy AgroWeb Networku. Slúži na odovzdávanie informácií a poznatkov medzi poľnohospodársky zameranými subjektami a farmami s cieľom pomáhať jej návštevníkom nájsť praktické informácie a užitočné kontakty v oblasti tradičného farmárstva zohľadňujúce históriu a miestne zvyky.

Služby, produkty, prenájom

Novinky z Mašekovho mlyna:

17.04.2011

Zátopová lúka

V rámci protipovodňových opatrení sme v spolupráci s MsÚ Vráble terénnymi úpravami vytvorili zátopovú lúku, ktorá bude v zime slúžiť ako prírodné klzisko.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
17.04.2011

Broskyňa

Viničná broskyňa v kvete.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
09.04.2011

Vermikompostovnisko

V spolupráci s pánom Filipom sme založili vermikompostovnisko za účelom efektívnejšieho spracovania hnoja a organického materiálu.
Autor príspevku: Michal Demeš
19.03.2011

Deň vŕby - IV. ročník

V sobotu 19. marca na sa Mašekovom mlyne uskutočnil 4. ročník Dňa vŕby – LandArt - tvorivá práca s prútím zameraný na vypletanie oplotenia.
Autor príspevku: Diana Tóthová
Link | 
29.01.2011

Deň Vŕby a LandArt

Slnečný deň a -10°C boli ideálne na zber a prípravu vŕbového prútia pre kurz LandArtu, ktorý bude na farme 19. marca.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
31.12.2010

Biela zima + PF 2011

Pekný biely zimný deň sa podarilo zachytiť na silvestrovských a novoročných fotkách Michala Denského.
Autor príspevku: Magdaléna Demešová
Foto: Gábor Csorba
17.11.2010 - 28.08.2011

Posviacka základného kameňa

Na štyridsiate výročie zbúrania Kaplnky sa podarilo zahájiť výstavbu posviackou jej základného kameňa.
Autor príspevku: Michal Demeš
Samko
30.10.2010

Vnuk Samko na farme

Náš vnuk Samko ako aj ďalšie deti a dospelí sa na farme učia novým zručnostiam a spoznávajú zákony života.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Marek Rakovský
05.09.2010

Včelárska nedeľa Požitavského regiónu - IV. ročník

Na mlyne sa každý rok stretnú včelári z Požitavia a okolia, aby si vymenili skúsenosti, dozvedeli sa novinky z chovu včiel a zasúťažili si o najchutnejší med.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
Kaplnka
24.08.2010

Kaplnka

V spolupráci s miestnym historikom Jozefom Trubínim, pátrom Karolom a pánom Dušanom Kúdelom sme zahájili prípravné práce na obnovu Kaplnky zbúranej prd 40. rokmi.
Autor príspevku: Michal Demeš

Predchádzajúce novinky::

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |