Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Internetová stránka Rodinnej Farmy Mašekov Mlyn bola vytvorená za účelom zhromažďovania informácií a ich sprístupnenie a výmenu na úrovni fariem a uplatňuje princípy AgroWeb Networku. Slúži na odovzdávanie informácií a poznatkov medzi poľnohospodársky zameranými subjektami a farmami s cieľom pomáhať jej návštevníkom nájsť praktické informácie a užitočné kontakty v oblasti tradičného farmárstva zohľadňujúce históriu a miestne zvyky.

Služby, produkty, prenájom

Novinky z Mašekovho mlyna:

foto: Peter Tóth
24.08.2011

Cezhraničná spolupráca

S kolegami poĺnohospodármi z Maďarska sme v mlyne diskutovali o možnostiach zahájenia cezhraničnej spolupráce.
Autor príspevku: Michal Demeš
22.08.2011

Archimedova špirála

S pánom Jozefom Vaškom sme v rámci spolupráce pri využívaní ekologických zdrojov energie začali riešiť prepravu vody s pomocou Archimedovej špirály.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
21.08.2011

Farmárske popoludnie

Farmárske popoludnie sa uskutočnilo pri príležitosti Agrokomplexu 2011. V priateľskej a konštruktívnej debate vo vŕbovom altánku sa predĺžilo až do neskorších večerných hodín.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
19.08.2011 - 21.08.2011

Predaj z dvora

Propágator pestovania Vatovca Ing. Dušan Hnilica počas Agrokomplexu bude na farme od 9 00 hod robiť pre záujemcov prezentácie z jeho pestovania a marketingu. Viac info u autora.
Autor príspevku: Dušan Hnilica
Link | 
19.08.2011

Hubárska cvičebňa

Dnes sme sa venovali príprave hubárskej cvičebni na obtokovom ramene. Bude slúžiť na praktické cvičenia nádejných pestovateľov drevospracujúcich húb v harmónii s prírodou.
Autor príspevku: Dušan Hnilica
Link | 
19.08.2011

Návšteva

Najvďačnejšie na farme sú navštevy starých rodičov s vnúčatami, ktorých spoločne strávené chvíle navždy ostaváju v pamäti.
Autor príspevku: Michal Demeš
18.08.2011

Protipovodňové opatrenia

Pokračujeme v prácach na protipovodňových opatreniach - 3. stupeň - Kaplnka. Sila rieky a prírody v nás vzbudzuje prirodzený rešpekt a pokoru.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
17.08.2011

Bažalička

Zakvitla nam Bažalička (Basilicum), rastlina ktorú považuju za jednu z najúčinnejších liečivých rastlín v mnohých krajinách sveta.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
foto: Dušan Hnilica
14.08.2011

Vejárovec obrovský

Vejárovec obrovský na starom orechovom dreve narástol do pekných rozmerov. Dodalo nám to chuti do ďalšieho pestovania drevospracujúcich húb.
Autor príspevku: Eva Demešová
Link | 
31.07.2011

Božské ovocie - Hurmi Kaki

V rámci rozširovania biodiverzity a ekonomickej stability farmy sme urobili novu výsadbu a započali sme spoluprácu s Ing. Andrejom Danekom, odborníkom na pestovanie Hurmi Kaki.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

Predchádzajúce novinky::

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |