Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Internetová stránka Rodinnej Farmy Mašekov Mlyn bola vytvorená za účelom zhromažďovania informácií a ich sprístupnenie a výmenu na úrovni fariem a uplatňuje princípy AgroWeb Networku. Slúži na odovzdávanie informácií a poznatkov medzi poľnohospodársky zameranými subjektami a farmami s cieľom pomáhať jej návštevníkom nájsť praktické informácie a užitočné kontakty v oblasti tradičného farmárstva zohľadňujúce históriu a miestne zvyky.

Služby, produkty, prenájom

Novinky z Mašekovho mlyna:

13.04.2012

Mašekov mlyn na Wikipédii

Už v roku 1319 sa v jednom dokumente spomínajú mlyny v Hornom Ohaji a na Munkáči - samote, ktorá patrila kedysi Hornému Ohaju. Spomínaný mlyn stál na mieste súčasného Mašekovho mlyna a bol celý drevený.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
07.04.2012

Vetrolam a krajinné inžinierstvo

V spolupráci s Romanom Šabíkom a Ladislavom Bakayom pracujeme na realizácii modelového protipovodňového projektu a vetrolamu s extenzívnou produkciou tradičného ovocia.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
Lucia Fazekašová
21.03.2012

Dáma s vŕbou

Na aktivitách venovaných WWD 2012 v sobotu sa poddielala takmer päťdesiatka účastníkov a zahraničných hostí. Venovali sme sa vysádzaniu nových vŕb, ošetrovaniu starých vŕb, košikárstvu a čisteniu ľavého brehu Žitavy v úseku od Ohajského mosta po meandre.
Autor príspevku: Michal Demeš
17.03.2012 - 18.03.2012

World Water Day 2012

Pokračujeme v príprave na Svetový deň vody, ktorý sa bude na farme konať v sobotu 17. marca 2012. Záujem o účasť a prípadné dotazy napíšte prosím do časti - Komentáre, ktorý je pod týmto záznamom. Tešíme sa na stretnutie s Vami:-)
Autor príspevku: Michal Demeš
16.03.2012

Návšteva inštitútu „IN REGIO“

V rámci informačnej návštevy učastnici seminára absolvovali prednášku a rozhovor, v ktorom sme diskutovali o skúsenostiach z predaja z dvora.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
foto: Michal Denský
26.02.2012

Vodníčka

Počas príprav na 7. ročník košíkárskeho kurzu sa s pomocou Anny Vargovej na mlyne zabývala prutenná Vodníčka:-)
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
foto: Roman Šabík
04.02.2012

Ľadové lekná

V sobotu mráz na rieke pod mlynom vytvoril desiatky okrúhlych krýh pripomínajúcich veľké plávajúce listy lekna.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Andrej Danek
15.01.2012

Figy

Andrej Danek: Kto neochutnal sviežu, prezretú už mierne zvednutú figu zo svojej záhrady zrejme nemôže pochopiť nadšenie zberateľov, ktorý majú desiatky figových kríčkov rôznych odrôd... Všetky sú dobré len ich dopestovať každý rok čo najviac!
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
14.01.2012

Sociálna ekonomika - OdKomunity.sk

Marián Repáň, predstaviteľ komunity ludi, ktorí sa rozhodli nezištne podeliť s ostatnými ľudmi o to co majú a zároveň tak pomáhajú chrániť životné prostredie, navštívil farmu za účelom nadviazania spolupráce.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
25.12.2011

Prvý sviatok vianočný

Na prvý sviatok vianočný bolo u nás nezvyčajne pekné slnečné počasie. Netradičné vianočné foto zachytáva kríž a brezový hájik pri vstupe na farmu.
Autor príspevku: Michal Demeš

Predchádzajúce novinky::

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |