Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Internetová stránka Rodinnej Farmy Mašekov Mlyn bola vytvorená za účelom zhromažďovania informácií a ich sprístupnenie a výmenu na úrovni fariem a uplatňuje princípy AgroWeb Networku. Slúži na odovzdávanie informácií a poznatkov medzi poľnohospodársky zameranými subjektami a farmami s cieľom pomáhať jej návštevníkom nájsť praktické informácie a užitočné kontakty v oblasti tradičného farmárstva zohľadňujúce históriu a miestne zvyky.

Služby, produkty, prenájom

Novinky z Mašekovho mlyna:

20.08.2012

Exkurzia expertov na genetické zdroje

V spolupráci s CVŽV Nitra sme zrealizovali exkurziu skupiny Európskeho regionálneho kontaktného bodu pre živočísne genetické zdroje (ERFP - European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources)
Autor príspevku: Michal Demeš
13.08.2012

Slnečnice

Pán fotograf Ján Tarábek s manželkou navštívili farmu. Spolu sme si zaspomínali okrem iného aj na prácu Vincenta van Gogha.
Autor príspevku: Michal Demeš
Foto: Dušan Dnilica
29.07.2012

Rišavec šikmý

Na breze rastie huba nazývaná Čaga (Rišavec šikmý - Inonotus obliquus). Je to legendami opradená huba. Ako príklad je uvádzaná legenda o vyzdravení ruského spisovateľa Alexandra Solženicina.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Dyno Keatinge
20.07.2012

Vzácna návšteva

Počas svojej cesty po Európe a návštevy Slovenska priateľ Jozef Turok zavital aj na našu farmu.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
10.06.2012

Návšteva z katedry zeleninárstva

Spomienka z návštevy pracovníkov katedry zeleninárstva SPU Nitra v Salicáriu.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
foto: Richard Medál
09.06.2012

Obyčajné popoludnie

Vyhodnotenie tohtoročného jarného čistenia rieky Žitavy. Podujatie organizované v štýle neformálneho diskusného stretnutia priateľov, zamerane na na agro-enviromentálne témy. Viac info v prílohe.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
foto: www.zitava.sk
31.05.2012

Deti a včielky

50 detí z 3 kolektívov materskej školy na Hlavnej ulici vo Vrábľoch sa po príchode na farmu oboznámili so životom včielok.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
foto: Oleg Volovik
19.05.2012

Ksenia

Folková speváčka Ksenia Zacharova-Volovik na mlyne pri mladej briezke - strome pripomínajúcom prírodu jej domova.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 
15.04.2012

Liečivé rastliny

Kvitnúci Hlaváčik jarný ohlásil nástup jari.
Autor príspevku: Eva Demešová
Link | 
14.04.2012

Racky

Praktické využívanie historického genofondu a chov Raciek si uchováva na farme svoju tradíciu už od minulého storočia.
Autor príspevku: Michal Demeš
Link | 

Predchádzajúce novinky::

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |