Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Internetová stránka Rodinnej Farmy Mašekov Mlyn bola vytvorená za účelom zhromažďovania informácií a ich sprístupnenie a výmenu na úrovni fariem a uplatňuje princípy AgroWeb Networku. Slúži na odovzdávanie informácií a poznatkov medzi poľnohospodársky zameranými subjektami a farmami s cieľom pomáhať jej návštevníkom nájsť praktické informácie a užitočné kontakty v oblasti tradičného farmárstva zohľadňujúce históriu a miestne zvyky.

Služby, produkty, prenájom

Novinky z Mašekovho mlyna:

23.03.2013

Svetový deň vody na farme

Aj tento rok sme si na farme pripomenuli Svetový deň vody. Z vody a brehu sme vytiahli niekoľko kíl plastových fliaš a ďalšieho odpadu, ktorý znečisťoval krásu rieky Žitavy.
Autor príspevku: Magdaléna Demešová
Foto: Ladislav Bakay
28.11.2012

Bobor

V rieke pri mlyne sa stále častejšie vyskytuje bobor. Zrejme mu neporušená príroda a husté brehové porasty poskytujú vhodné podmienky pre život.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Dušan Hnilica
17.11.2012

Hliva

Staré stromy a drevo vytvárajú vhodné podmienky na rast jedlých húb.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Zuzana Badinková
10.11.2012

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku SPU v Nitre v spolupráci s rodinnou biofarmou Mašekov mlyn začala vzdelávací program "Rodinné ekologické gazdovanie".
Autor príspevku: Michal Demeš
31.10.2012

Biotechnika krajinnej zelene

V rámci predmetu Biotechniky krajinnej zelene navštívili farmu dva turnusy študentov z SPU Nitra. Témou prednášok Ladislava Bakaya a Ing. Račeka v teréne boli vetrolamy a ich funkcia v poľnohospodárskej krajine.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Roman Lackovič
28.10.2012

Príroda versus ľudia

Využívať rieku na likvidáciu odpadu je zrejme nevykoreniteľný "národný zvyk". Vyše 100 vriec plastového odpadu z horného požitavia je "darček", ktorý si rieka Žitava od ľudí skutočne nezaslúži...
Autor príspevku: Michal Demeš
21.10.2012

Prof. Ara Hovhannisyan

Počas nedeľnej návštevy vzácneho hosťa z Arménska Prof. Ara Hovhannisyana sme si prezreli aj pestovanie hub na dreve v mykoučebni spravovanej Ing. Dušanom Hnilicom.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Dušan Hnilica
21.10.2012

Tekvice na podstienke

Dobrá úroda tekvíc na urobila radosť a navodila peknú jesennú atmosféru na farme.
Autor príspevku: Michal Demeš
foto: Dušan Hnilica
21.10.2012

Pôvabnica fialová

Pred mlynom narástlo hodne Pôvabnic fialových (Lepista nuda). Sú dôkazom že pôda i areál farmy sú na dobrej ceste k revitalizácii a hospodárenie bez chémie im prospieva.
Autor príspevku: Michal Demeš
Andrej Danek a Hurmi Kaki
08.09.2012

Návrat človeka k prírode a možnosti sociálnej ekonomiky

Na farme sa konal odborný seminár spojený s exkurziou. V rámci praktickej časti seminára sa účastníci oboznámili na konkrétnych príkladoch s fungovaním permakultúry a sociálnej ekonomiky.
Autor príspevku: Michal Demeš

Predchádzajúce novinky::

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |