Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Internetová stránka Rodinnej Farmy Mašekov Mlyn bola vytvorená za účelom zhromažďovania informácií a ich sprístupnenie a výmenu na úrovni fariem a uplatňuje princípy AgroWeb Networku. Slúži na odovzdávanie informácií a poznatkov medzi poľnohospodársky zameranými subjektami a farmami s cieľom pomáhať jej návštevníkom nájsť praktické informácie a užitočné kontakty v oblasti tradičného farmárstva zohľadňujúce históriu a miestne zvyky.

Služby, produkty, prenájom

Novinky z Mašekovho mlyna:

Deň matiek
11.05.2002

Deň matiek

NN - jazdecká škola sv. Juraja pripravila vystúpenie študentov jazdeckej školy. Študenti tak vyjadrili vďaku svojim matkám za starostlivosť počas celého roka. Podujatie sa konalo na rodinnej farme Mašekov mlyn.
Autor príspevku: Ľuboš Trubíni
Deň Zeme v spolupráci s miestnymi novinami
20.04.2002

Deň Zeme v spolupráci s miestnymi novinami

Dobrovoľníckou prácou zameranou na ekológiu sme podporili sviatok Dňa Zeme.
Autor príspevku: Ľuboš Trubíni
HuMuSz pre Humus
16.03.2002 - 17.03.2002

HuMuSz pre Humus

Medzinárodný workshop zameraný na ochranu životného prostredia.
Autor príspevku: Ľuboš Trubíni

Predchádzajúce novinky::

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |