Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Etnologické rozpravy
Pamiatky v regióne, región v pamiatkách
(na príklade využitia mlynov v kultúrnom turizme)

V poslednom desaťročí obnovil súkromný vlastník barokový mlyn v Košolnej a napokon v roku 2005 bolo vo vodnom mlyne vo Vrábľoch zriadené Požitavské múzeum mlynárstva.

/.../

Mašekov mlyn vo Vrábľoch - Požitavské múzeum mlynárstva bolo zriadené v súkromnom mlyne pôvodných vlastníkov súčasných majiteľov mlyna, s občianskym združením Fontis bolo múzeum slávnostne otvorené 4. júna 2005 v rámci sympózia História požitavských mlynov s bohatým odborným programom. Účastníci sympózia prijali výzvu na založenie Slovenskej mlynologickej spoločnosti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

autor kapitoly: Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.
vydavateľstvo: Ústav etnológie SAV, Bratislava
rok vydania: 2005