Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Vyhodnotili projekt záchrany pôvodných drevní v Požitaví

Na Mašekovom mlyne vo Vrábľoch vyhodnotili projekt Záchrana pôvodných drevín v Požitaví. Jeho autorom je občianske združenie Fontis. Na vyhodnotení boli prítomní zástupcovia Nadácie Ekopolis, spoločnosti Skanska SK, Michal Demeš z Rodinnej farmy Mašekov mlyn, členovia občianskeho združenia Fontis. Cieľom projektu bolo založiť Lesnú školku Fontis, ktorá by mala každoročne produkovať minimálne tisíc kusov pôvodných drevín, napríklad brestov, topoľa čierneho a bieleho, oskoruše, jaseňa...

Ďalším cieľom bolo ošetriť osem starých jedincov jarabiny oskorušovej vo veku približne sto rokov a jedného 250-ročného duba. Podarilo sa ich ošetriť desať kusov! V tretej etape, ktorá momentálne prebieha, vysadia tristo kusov drevín okolo pôvodného toku Žitavy v lokalite Mašekov mlyn.

„Zároveň sme spracovali návrh na vyhlásenie jarabiny oskorušovej za chránený strom. O tomto návrhu zatiaľ rokujeme s kompetentnými,“ odznelo na vyhodnotení. Vydáme aj informačné letáky v počte kusov 2500, ktoré rozdáme na obecné úrady Požitavia a školy. Našim cieľom je zlepšiť vedomosti verejnosti o pôvodných drevinách, ich využití a ochrane.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ľuboš Trubíni
(30. október 2006, Nitrianske noviny)