Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Netopiere na Mašekovom mlyne

Farma Mašekov mlyn leží na jednej z najzachovalejších častí toku rieky Žitavy, ktorá je zároveň významným biokoridorom v krajine výrazne premenenej človekom. Počas víkendu 21.-22. mája 2004 tu členovia Skupiny pre ochranu netopierov uskutočnili základný prieskum netopierov.

Netopiere boli pozorované a určované pomocou ultrazvukového detektora počas dvoch večerov. Na zistenie prítomnosti druhov ťažko identifikovateľných pomocou detektora bol použitý odchyt do sietí. Zistené boli zatiaľ štyri druhy netopierov. Najčastejšie pozorovaným druhom bol Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), ktorý je pomerne bežným druhom obývajúcim stromové dutiny, ale aj štrbiny panelových domov. Je rýchlo lietajúcim druhom loviacim hmyz vo väčších výškach.

Druhým najčastejšie zaznamenaným druhom je Netopier vodný (Myotis daubentonii), ktorý taktiež obýva stromové dutiny. Typickým loviskom tohto druhu je vodná hladina, kde zbiera hmyz. Bol zaznamenaný na Žitave pod mlynom. Pomocou detektora boli zistené aj dva druhy večerníc - Pipistrellus pipistrellus a Pipistrellus pygmaeus. Zvyčajne lovia malý hmyz blízko korún stromov. Jedna večernica dokáže za noc skonzumovať až 3000 kusov hmyzu.

Rieka Žitava i okolie farmy poskytuje dostatok vhodných lovíšť i úkrytov pre tieto druhy netopierov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Martin Celuch
(25. mája 2004) www.netopiere.sk