Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Pri Mašekovom mlyne vysadia vyše tristo nových stromov

Nadácia Ekopolis podporila projekt občianskeho združenia Fontis na záchranu pôvodných drevín v Požitaví. Projekt pozostáva z troch častí. Prvou z nich je výsadba tristo kusov drevín okolo pôvodného toku Žitavy na ploche asi 23 hektárov v katastrálnom území obce Horný Ohaj, v lokalite Mašekov mlyn.

„Cieľom je vybudovať pestrú krajinnú štruktúru, ktorá by pripomínala, ako táto oblasť vyzerala pred kolektivizáciou poľnohospodárstva. Ďalšou aktivitou v rámci projektu je ošetrenie ôsmich starých stromov jarabiny oskorušovej vo veku asi sto rokov a jedného duba vo veku dvestopäťdesiat rokov. Zároveň sa spracuje návrh na vyhlásenie jarabiny oskorušovej za chránený strom,“ informoval nás Ľuboš Trubíni z občianskeho združenia Fontis. V tretej etape by chceli založiť a sprevádzkovať lokálnu lesnú škôlku, ktorá by mala každoročne produkovať minimálne tisíc kusov sadeníc drevín vypestovaných z osiva z pôvodných prírodných lokalít.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- si -
(24. apríl 2006) Nitrianske noviny