Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
História múzeí vo Vrábľoch

V roku 1890 vybudoval vrábeľský kráľovský poštmajster Jozef Néčei pre svojho syna Štefana malebný ateliér v záhrade ich rodinnej kúrie. Dnes táto budova - ateliér - stojí na Krátkej ulici a slúži ako obchod elektrospotrebičov. Po smrti Néčeiovho syna Štefana v ňom v roku 1910 zriadil Jozef Néčei súkromné múzeum, v ktorom sanachádzalo množstvo archeologických nálezov z Požitavia, poľnohospodárske náradia a veľa ďalších vzácnych muzeálnych exponátov.
Keďže Néčei ako milovník umenia a histórie nenašiel pochopenie vo vtedajšom vedení mesta Vráble, ktoré neprejavilo záujem o vytvorenie vrábeľského múzea, rozhodol sa tieto cenné veci darovať Leviciam, kde po jeho smrti v roku 1929 založili Pamätnú izbu Jozefa Néčeia, ktorá sa neskôr stala základom pre založenie Tekovského múzea v Leviciach.

Až takmer o sto rokov neskôr vytvorilo mesto Vráble takzvané malé mestské múzeum pod názvom Izba revolučných tradícií. Táto pamätná izba bola umiestnená v historickej budove na Moravskej ulici. V jej priestoroch bola umiestnená stála expozícia venovaná najmä smutne preslávenému poľnohospodárskemu štrajku vrábeľských robotníkov. Z času na čas sa v tomto malom múzeu objavili aj ďalšie zaujímavé výstavy venované histórii mesta Vráble.

Koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia stratila Izba revolučných tradícií na význame a neskôr úplne zanikla. Mesto Vráble tak opäť nemalo dlhé roky žiadne múzeum.
V decembri 2003 občianske zduženie Fontis v spolupráci s Rodinnou farmou Mašekov mlyn začalo budovať unikátny živý agrárny skanzen pod názvom Požitavské múzeum mlynárstva Mašekov mlyn, v ktorom sa nachádzajú historické poľnohospodárske náradia, historické druhy zvierat, ktoré sa v našich končinách bežne vyskytovali na prelome 18. a 19. storočia.
Požitavské múzeum mlynárstva Mašekov mlyn uviedli do života známi historici a muzejníci počas Sympózia v júni tohto roka.

Riaditeľ Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre pán Švikruha vyjadril potešenie, že takéto múzeum vzniká z občianskej iniciatívy. Známy etnológ a mlynológ Ladislav Mlynka, rodák z Volkoviec, taktiež vyjadril radosť: "...že vďaka dobrovoľníkom vzniká lokálne, navyše môjmu srdcu blízke, múzeum mlynárstva. A ešte k tomu múzeum v mojom rodnom kraji, v našom milovanom Požitaví..."
A tak Požitavské múzeum mlynárstva Mašekov mlyn je vlastne prvé oficiálne múzeum vo Vrábľoch stavajúce na základoch, ktoré už kedysi pred vyše sto rokmi začal budovať tekovský mecén Jozef Néčei.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ľuboš Trubíni
(22. september 2005) Naše Vráble