Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Solarfest 2004 Mašekov mlyn

Ceny energií rastú aj na Slovensku tak nezostáva nič iného ako hľadať spôsoby, aby sme sa s tým vedeli vysporiadať. Štátne orgány sa k tejto problematike stavajú pasívne až ignorantsky, takže tu je priestor pre privátne a občianske iniciatívy.

V júni 2004 sa v Bonne na medzinárodnej konferencii Renewables 2004 [1] stretlo 3600 účastníkov zo 150 krajín (bolo pozvananých 200 krajín) a 30 medzinárodných agentúr a štvordňové jednania uzavreli dokumentom [2], ktorý obsahuje návrh 194 aktivít a záväzných opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (ďaľej OZE) v horizonte blízkej budúcnosti. V zoznamoch týchto opaterení a aktivít ani v iných dokumentoch tejto konferencie sme nenašli oficiálnu prezentáciu Slovenskej republiky zameranú na naše perspektívy v OZE, a v prehľade zúčastnených žiadneho účastníka z úrovne vládnych orgánov SR či iniciatívnych jednotlivcov [1], [7].

Solarfest je privátna a občianska iniciatíva [4], ktorá spája podnikateľov a iniciatívnych občanov v problematike OZE. Títo sa zišli v dňoch 21-22.augusta 2004 na akcii Solarfest 2004 v Mašekovom mlyne pri Vrábľoch [5], aby sa vzájomne informovali a prediskutovali novinky a ponuku na mieste inštalovaných zariadení z oblasti OZE, a vymenili si informácie o občianskych a podnikateľských aktivitách v tejto oblasti.

Mašekov mlyn je rodinná farma ktorej majitelia (rodina Michala Demeša) aktívne pristupujú k realizácii životného štýlu, ktorý je v súlade s prírodou a jej šetrným - ekologickým využívaním a aj s využítím OZE. V tomto neformálnom a inšpiratívnom prostredí, ktorého súčasťou je aj Požitavské múzeum mlynárstva vo Vrábľoch sa stretli predstavitelia Nadácie EKOPARK Bratislava, Nadácie EKOPOLIS, firiem Thermosolar Žiar, s.r.o., Ekosolar Piešťany a ďaľší s počtom aktívnych občanov a ostatných záujemcov

Hlavným bodom programu bola prezentácia aktivít a výsledkov Nadácie EKOPARK Bratislava [6] pánom Ing.F.Slaninkom, predsedom správnej rady tejto nadácie. Nadácia EKOPARK Bratislava je nezisková, spoločenská, mimovládna, envorimentálna organizácia pre vybudovanie stáleho školiaceho, poradenského, výstavného a osvetového strediska v oblasti úspor energie a vody, využívania obnoviteľných energetických zdrojov, ochrany a tvorby životného prostredia, ekologickej dopravy, separovaného zberu odpadu, a správnej výživy ľudí.

Vyberáme zopar postrehov a zaujímavých myšlienok z jeho prezentácie:

V Národnej rade SR bola v rámci Výboru pre podnikanie, hospodárstvo a privatizáciu zriadená Energetická komisia v ktorej je zastúpený aj EKOPARK Bratislava. Cieľom a náplňou tejto komisie je účasť na tvorbe legislatívy v oblasti energetiky a ekológie. Jednou z iniciatív tejto komisie je návrh zákona o energetickej efektívnosti (podobný zákon je v ČR prijatý a platný) pri ktorého príprave bola prevedená analýza podporných nástrojov a aktivít s cieľom stimulovať využitie OZE, ktoré sú aktuálne aplikované v Rakúsku, Nemecku, Poľsku a Maďarsku.

Ďaľšou iniciatívou EKOPARKU Bratislava je návrh zákona o výkupných cenách elektrickej energie produkovanej v OZE a dodávanej do energetickej rozvodnej siete. Koncepcia návrhu je odvodená od podobných zákonných noriem rakúskych a nemeckých a navrhuje výkupné ceny takto:

- elektrická energia vyrobená v malých vodných elektrárňach 2,50 Sk/ 1 kWh,
- elektrická energia vyrobená vo veterných elektrárňach 4,- Sk/ 1 kWh,
- elektrická energia vyrobená z biomasy 3,50 Sk/ 1 kWh,
- elektrická energia vyrobená z fotovoltaiky 35,- Sk/ 1kWh.

Takto koncipované výkupné ceny by zlepšili šancu OZE z hľadiska ekonomiky a návratnosti investícií do týchto zdrojov.

Z iniciatívy Energetickej komisie sa chystá tiež aj zásadná novelizácia zákona o energetike.

Pán Ing. Slaninka prezentoval aj informačné produkty EKOPARKU – brožúrky tématicky zamerané na tepelné čerpadlá, biopalivá, materiál ENERGIA pre učiteľov na podpora vo výuke. Tieto materiály sú k dispozícii zdarma pri osobnom odbere, alebo za cenu poštovného pri zaslaní poštou – kontakt je uvedený v [6], alebo [7].

Ďaľej bol prezentovaný a vystavené ukážkové čísla mesačník Stavebníctvo a bývanie vydavateľstva MEDIA/ST s.r.o. Žilina, v ktorom je pravidelná rubrika venovaná problematike OZE s názvom Energetické alternatívy v rozsahu 10-20 strán.

Z dodávateľských firiem v oblasti OZE boli vystavené produkty Thermosolar Žiar s.r.o. a EKOSOLAR Piešťany. K pútavým častiam tohoročného Solarfestu 2004 patrili demonštrácia na pozemku na ekologickú produkciu zeleniny a exkurzia do už spomenutého mlynárskeho múzea, prebehli aj diskusie o možnostiach revitalizácie turbínovej a elektrickej časti mlynárskeho múzea.

Čo povedať záverom: bolo to veľmi zaujímavé a inšpirujúce stretnutie zaujímavých ľudí z interesom v oblasti OZE. Vďaka pánovi Michalovi Demešovi ako hostiteľovi za spôsob ako zorganizoval a riadil celú akciu, a povedme si, že sa radi znova stretneme na Solarfeste 2005.

A ešte nakoniec ešte zaujímavá myšlienka vyslovená v otázkach od pána Marka Bralyho [3] riaditeľa energetickej sekcie úradu primátora mesta Los Angeles, California:

„ …pochopili už konečne národy (sveta), že éra fosilných palív skončila ? A čo je dôležitejšie, že vlády musia asistovať pri zrode udržateľnej energetiky ?“.

Odkazy:

[1] Renewables 2004: http://www.renewables2004.de, , Bonn, 1-4. Jún, 2004,
[2] Renewables 2004: http://www.renevable2004.de,
[3] Mark Braly: New Energy Age: Do We Realy Mean It This Time ?, In: SolarAccess.com News, August 9, 2004,
[4] Solarfest 2004: http://www.solarfest.net,
[5] Mašekov mlyn, Vráble, Slovenská republika: http://www.ffmm.sk,
[6] Ekopark Bratislava neinvestičný fond, Ing.F.Slaninka predseda správnej rady, 0905645466,
[7] Ing.Vladislav Václavek – WSoft Engineering, Žilina, neziskový informačný servis, mail: infoservis@nextra.sk.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ing. Vladislav Václavek, WSoft Engineering Žilina
(22. augusta, 2004) www.solarfest.net