Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Program reštitúcie plamienok driemavých odchovaných v zajatí

Cieľom programu je vypustenie (reštitúcia) 10 mladých jedincov plamienky driemavej (Tyto alba), odchovaných handicapovanými rodičovskými pármi v podmienkach ZOO v Bojniciach do voľnej prírody. Priamemu vypusteniu predchádza privykanie si plamienok na nové podmienky a zlepšenie techniky letu a lovu živej koristi v uzavretých priestoroch. V roku 2005 boli na privykanie vybrané dve vypúšťacie lokality - poľnohospodárske družstvo pri Bratislave a rodinná farma Mašekov Mlyn (http://www.ffmm.sk/). Na každej z nich sa v mesiaci október vypustilo 5 jedincov.

O 10 hodine začal blok prednášok, ktorý otvoril MVDr. Jozef Juršík, známy propagátor ekologického poľnohospodárstva a včelár. Jeho prezentácia poskytla ucelený pohľad na legislatívu a prax ekologického poľnohospodárstva s dôrazom práve na včelárstvo. Keďže počasie nám tento deň prialo ďalšie praktické ukážky ekologického vče-lárenia sa uskutočnili vonku.

Metodika vypúšťania je odporučená Pavlom Koubekom z ČR, ktorý ju prevzal zo stanice v Pavlově a používa ju už niekoľko rokov. Táto metodika bola v našich podmienkach overená pri dvoch reštitúciách realizovaných v roku 2004.

Hniezdenie v zajatí a vypúšťanie plamienok do prírody sa realizuje za cieľom vytvoriť životaschopnú populáciu alebo podporiť ohrozenú, divo žijúcu populáciu.

Reštitúcia jedincov, ktoré boli odchované v zajatí, je aktivitou na priamu podporu populácie. Podobné aktivity prebiehajú v mnohých európskych krajinách. Odchov v zajatí je situovaný v zoologických záhradách, chovných a rehabilitačných staniciach.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

redakcia
(19. november 2005) www.dravce.sk