Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Sympózium o mlynoch a mlynológii

Neobvyklé stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 4. júna na rodinnej farme Mašekov mlyn v Hornom Ohaji pri Vrábľoch. Areál bývalého mlyna na rieke Žitave má podobu živého skanzenu a jeho majiteľ Michal Demeš tu buduje Požitavské múzeum mlynárstva. On poskytol záštitu nad prvým stretnutím záujemcov o históriu starých mlynov. Zišli sa tu rodáci z Požitavia a hostia z iných častí Slovenska, odborníci aj laici, a potomkovia mlynárskych rodov. 60 príslušníkov staršej i mladšej generácie, ktorých spája záujem o najstarší druh technických zariadení na Slovensku sa navzájom informovali o doterajších výsledkoch svojho bádania. Na podnet Ľuboša Trubíniho, organizátora tohto sympózia, sa dohodli, že založia spolok mlynologický, ktorý by sa téme mlynárstva na Slovensku venoval dlhodobo. Sídlom spolku bude práve Mašekov mlyn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PhDr. Katarína Holbová
(13. jún 2005) Pohronie