Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Máte záhradu a chcete získať praktické skúsenosti odborníkov?

Kde? Kde bolo, tam bolo a na šťastie aj je - Mašekov mlyn. Rodinná farma, ktorá sa roky snaží v súlade s prírodou pracovať a pestovať zeleninu, chovať zvieratá, ošetrovať ovocie a zbierať plody svojej práce. Jednoducho EKO. A tu sa rozhodli pomôcť. Pomôcť záhradkárom, záujemcom o EKO farmárenie svojimi vedomosťami. Tento rok už od marca organizujú niekoľko jednodňových kurzov práve pre týchto záujemcov. A tak my z redakcie, zvedaví na niekoľko otázok, ktoré sa nám vynárali v súvislosti s organizovaním týchto kurzov, poslali sme ich do mlyna, odkiaľ prišli aj s odpoveďami naspäť.

Prečo ste sa rozhodli na Mašekovom mlyne organizovať tieto kurzy?

Máme 9 rokov cenných skúseností s revitalizáciou rodinnej farmy a niekoľko životom preverených spolupracovníkov, s ktorými sme dospeli k záveru, že dozrel čas a podmienky na odovzdávanie praktických skúseností záujemcom o rodinné bio farmárenie. Táto oblasť je vzhľadom na pretrhnutú generačnú niť veľmi náročná a ostalo iba veľmi málo rodín, ktoré sa môžu navrátiť ku svojim agrárnym koreňom typickým pre väčšinu rodín v našich pomeroch. K tomu je treba okrem motivácie a teoretickej pripravenosti aj veľa praktických zručností a niektoré na Mašekovom mlyne máme. Je možné ich zovšeobecniť, pričom sa radi o ne podelíme aj s ďalšími záujemcami.

Ako sa vyberali témy?

Podľa často kladených otázok a záujmu návštevníkov farmy, ako aj znalostí, čo ľudia pracujúci na MM majú prakticky zvládnuté.

Kto všetko sú / budú školitelia?

Kurzy začína pán Ing. Ján Šlinský - odborník na biozeleninárstvo. Chovateľské kurzy z problematiky chovu kôz, oviec ci kynológie bude robiť Ing. Ivan Fazekaš. Kurz včelárstva zrejme pán Ján Trungel, miestny skúsený odborník a praktik. O vedenie kurzov z oblasti kompostovania požiadame priateľov z Alter Nativy z Brdárky. Záujem je odovzdať iba to, čo je skutočne na samozásobiteľsky orientovanej biofarme k plnohodnotnému a trvalo udržateľnému životu nevyhnutné a čo ľudia, čo budú témy lektorovať, aj reálne v živote prakticky viacero rokov robia.

Aká je vaša dlhodobejšia vízia - čo by to mohlo priniesť - pre samotný MM (alebo dokonca Slovensko)?

Pre Mašekov mlyn je prínosom možnosť preveriť formou kurzov, či praktické farmárenie vychádzajúce z historických poznatkov a skúseností čo praktizujeme, je zaujímavé aj pre ďalšie rodiny a záujemcov. Efektívnejšie využitie rodinného, ľudského a fyzického potenciálu farmy vedúce k motivovaniu ľudí starať sa o pôdu a krajinu okolo seba je jedným z našich želaní. Prínos pre Slovensko? - takto si otázku sami pred sebou nedefinujeme, nakoľko našou snahou je "svojou troškou do mlyna" prispieť k rozvoju zručnosti ľudí potrebných k ekologicky zameranému rodinnému farmáreniu bez ohľadu na krajinu, národnosť či iné kritéria.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daniela Divílková
(11. február 2005) www.biospotrebitel.sk