Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Mašekov mlyn s novým poslaním

Zaujímavý projekt oddychovo-relaxačnej bázy pre obyvateľov mesta Vráble sa realizuje v priamej nadväznosti na plánovanú priemyselnú zónu v intraviláne mesta. Obnovením činnosti farmy v areáli bývalého Mašekovho mlyna chcú realizátori projektu aspoň čiastočne prispieť k eliminácii negatívneho vplyvu industralizácie na životné prostredie. V lokalite s rozlohou 25 ha, s bohatou stromovou zeleňou, v ktorej sa zachovala budova bývalého mlyna s náhonom na vodný pohon rieky Žitavy, dva obytné domy so stajňami pre hospodárske zvieratá, šopa na objemové krmivá, domáca pekáreň a včelín sa majiteľ objektov, abslovent našej univerzity, snaží oživiť chov zvierat, ktoré sa tu v minulosti chovali a prispôsobiť ho súčasným požiadavkám súvisiacim s novou rekreačno-relaxačnou funkciou farmy.

Dnes tu chová 7 jazdeckých koní, vzorkové stáda kôz, oviec, husí, ozdobné bažanty, daniele, včely, osol a perspektívne sa ráta aj s hovädzím dobytkom. Dve zatrávnené jazdiarne slúžia na jazdecký výcvik a v pláne je zriadenie cvalovej dráhy.

Orientácia využitia areálu bude zameraná na denný jazdecký výcvik mládeže, rekreačno-víkendové pobyty rodín a letné turnusové pobyty detí a mládeže s rôznymi školiacimi aktivitami, vrátane ubytovania a stravovania. Na tento účel sa dve podlažia pôvodnej budovy mlyna zrekonštruujú na spoločenské miestnosti, pričom elektrifikácia farmy sa má zabezpečiť výstavbou malej vodnej elektrárne.

Pre jazdecký výcvik sa tu perspektívne počíta s uplatnením koní slovenského športového pony, šľachteného v rámci vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre.

Rozhodujúcim činiteľom pri realizácii tohto projektu a zabezpečení prevádzky farmy je človek a jeho kreativita. Za prevádzkového vedúceho bol vybratý bývalý tréner jazdeckých koní z učebno-výcvikovej a experimentálnej bázy chovu koní a jazdectva Školského poľnohospodárskeho podniku SPU v závode 01 Kolíňany Igor Darmati, ktorý má bohaté skúsenosti a dosahuje pozitívne výsledky v tejto činnosti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prof. Ing. Dušan Medvecký, DrSc.
(11. januára 2002) Poľnohospodár, číslo 8.