Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Stromčeky z lesnej škôlky ozdobia brehy Žitavy

Dňa 14. októbra 2006 sa na Rodinnej farme Mašekov mlyn uskutočnilo vyhodnotenie projektu Záchrana pôvodných drevín v Požitaví. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Fontis v spolupráci s Rodinnou farmou Mašekov mlyn spojili sily v tomto projekte, aby tak obnovili pôvodný ráz v okolí rieky Žitava.

Prvou etapou bola výsadba 300 kusov drevín okolo pôvodného toku Žitavy v lokalite Mašekov mlyn. Cieľom bolo vybudovať pestrú krajinnú štruktúru, ktorá by pripomínala túto oblasť tak, ako vyzerala pred kolektivizáciou poľnohospodárstva. Ďalšou aktivitou v rámci projektu bolo ošetrenie ôsmich starých jedincov jarabina oskorušovej vo veku asi 100 rokov a jedného duba vo veku 250 rokov na dolnom a strednom Požitaví. Takisto bol spracovaný návrh na vyhlásenie jarabiny oskorušovej v obci Lula za štátom chránený strom.

V rámci tretej etapy bola založená a sprevádzkovaná lokálna lesná škôlka, ktorá by mala každoročne produkovať minimálne 1000 ks sadeníc pôvodných drevín, vypestovaných z osiva z pôvodných prírodných lokalít.

Projekt Záchrana pôvodných drevín v Požitaví sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Skanska SK v rámci programu Ľudia pre stromy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ľuboš Trubíni
(9. november 2006, Naše Vráble)