Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Hovorili o využití iných zdrojov energie

V dňoch 21. a 22. augusta sa v Hornom Ohaji na Mašekovom mlyne uskutočnilo podujatie Solarfest 2004. Niekoľko otázok sme položili organizátorovi podujatia Michalovi Demešovi.

Čo bolo cieľom podujatia?
Cieľom Solarfestu bolo stretnutie priateľov a priaznivcov alternatívnej energetiky a hľadanie efektívnych ciest využívania obnoviteľných druhov energie zo slnka, vody, vetra a biomasy za účelom zefektívnenia života či revitalizácie zaniknutých vidieckych usadlostí.

Prečo ste sa rozhodli zorganizovať práve takúto akciu?
Akciu sme usporiadali kvôli záujmu enviromentálne orientovaných priateľov o obnoviteľné druhy energie a hľadania možností oživenia činnosti malej vodnej elektrárne, ktorú v roku 1933 na rieke Žitave v Hornom Ohaji postavil a uviedol do prevádzky František Mašek.
Výroba elektriny na žitavských mlynoch a mletie kvalitnej múky po znárodnení začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia vo Vrábľoch i v okolitých obciach zanikli.

Kto sa na Solarfeste zúčastnil?
Boli to napríklad Milan Novák z Thermosolaru, Jaroslav Korvín z EkoSolaru, Eva Viestová z Daphne Inštitútu aplikovanej ekológie, Martina Badidová z Greenpeace, Fridolín Slaninka z Cechu podnikateľov v enrgetike, Ľudovít Sluka z Nadácie Ekopolis a ďalší významní hostia.

Ako hodnotíte Solarfest?
Stretol sa so živým záujmom zúčastnených odborníkov a záujemcov o obnoviteľné zdroje energie a ekologické poľnohospodárstvo ako aj záujmom o históriu mlynov na strednom požitaví.

Chystáte sa na Mašekovom mlyne zorganizovať aj ďalšie akcie?
Uvažujeme o niekoľkých podujatiach. Pani Barbara Gindlová v spolupráci s dcérou Magdalénou plánujú 17. až 19. septembra zorganizovať maliarske a sochárske sympózium. Vrábeľskému skautskému oddielu pod vedením Juraja Hudíka sa snažíme postupne vytvárať podmienky na dobudovanie skautského táboriska v zátoke rieky Žitavy. V spolupráci s Jozefom a Ľubošom Trubíniovcami uvažujeme o vydaní knihy o mlynoch a mlynároch na strednom Požitaví a perspektívne snáď aj o zriadení agrárneho skanzenu a Požitavského múzea mlynárstva.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ed -
(9. septembra, 2004) Naše Vráble