Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Včelárska nedeľa na Mašekovom mlyne

V nedeľu dňa 7. augusta sa stretli včelári a pritelia na Mašekovom mlyne pri obci Horný Ohaj. Bolo to prvé stretnutie – prvá včelárska nedeľa Vrábeľských včelárov. O včelárske podujatie je vždy veľký záujem a táto skutočnosť sa potvrdila aj v tomto prípade. Zišlo sa okolo 60 včelárov a priateľov včelárstva.

Lokalita, na ktorej sa táto akcia uskutočnila sa nachádza na Hornom Ohaji na Rodinnej farme Mašekov mlyn. Vlastník farmy Michal Demeš sa tu snaží obnoviť biologickú rovnováhu a vrátiť sa k tradičnému spôsobu života. Ďakujeme za jeho ochotu, ktorú prejavil pri organizovaní včelárskej nedele.

Samotné stretnutie včelárov prebehlo vo veľmi srdečnej atmosfére. M. Demeš uvítal účastníkov. Po ňom pán Juraj Bako, podpredseda ZO SZV Vráble uvítal hostí – predsedu Slovenského zväzu včelárov – Jána Gála, Antona Turčániho, učiteľa včelárstva a Jána Grófa – zástupcu firmy z Nových Zámkov. Celé stretnutie prebehlo v priateľskej a konštruktívnej atmosfére. Vo vystúpeniach dozneli vážne pripomienky ale aj názory. Zvlášť sa oceňuje vystúpenie Gála, ktorý nás upozornil na vážnosť združovania a tým aj získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Po odbornej stránke sa vysoko hodnotí prednáška Antona Turčániho, ktorý chcel povzbudiť včelárov aj v týchto neľahkých časoch.

Po výdatnom obede (baraní guláš) sa všetci účastníci prešli po farme a vo voľnej diskusii pokračovali ďalej. Zaujímavé boli aj príspevky Juraja Baka, ktorý na toto podujatie priniesol niekoľko svojich zlepšovákov – prípravok na zbíjanie rámikov, vyfukovač včiel z medníkov, ktorý by mal uľahčiť prácu pri vytáčaní medu. Tiež upozornil na potrebu použitia kyseliny mravčej na liečenie klieštikovitosti. Ďalej upozornil včelárov na zákaz používania izoglukózy ako náhrady na repný cukor. Súčasťou stretnutia bola aj súťaž o najlepší med. Do súťaže bolo dodaných 18 vzoriek, z ktorých komisia v zložení J. Trungel, J. Vozaf, J. Gróf ohodnotila vzorky medu. Z agátových medov sa najlepšie umiestnili med Antona Mosnára z Topoľčian, Belána Stanislava z Topoľčian a med Juraja Vaškoviča zo Zlatých Moraviec v tomto poradí.

Z ostatných medov boli najlepšie tieto: Lipový med Viliama Boldiša z Nevidzian, Lesný med Jána Vozafa z Nitry, Lesný med Pavla Šimka, Kvetový med Františka Mikleho z Veľkých Chyndíc.

Usporiadatelia sú presvedčení, že toto podujatie má svoje opodstatnenie a že v tomto úsilí budú pokračovať naďalej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Juraj Bako
(7. september 2005) Naše Vráble