Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Výstava diel z výtvarného sympózia Mašekov mlyn 2005

Výstava prezentuje výsledky premiérového ročníka výtvarného sympózia, ktoré sa koná v prostredí Rodinnej biofarmy Mašekov mlyn v blízkosti mesta Vráble. Idea sympózia vznikla v spolupráci Združenia Prvého mája a p. Demeša, zástupcu farmy Mašekov mlyn. Sedem výtvarníkov s rôznorodou profesionálnou špecializáciou navrhlo a zrealizovalo diela reagujúce na prostredie farmy. Témou otváracieho ročníka sympózia bol práve Mašekov mlyn – účastníci, postupne sa zoznamujúci s exteriérmi i interiérmi mlyna mali vytvoriť diela, ktoré budú intaktnou a prirodzenou, ale zároveň výtvarne autonómnou súčasťou tohto miesta. Ľudia žijúci zväčša v urbánnom priestore sa dostali do miest, kde je rytmus života podriadený prírode. Pestujú sa tu rastliny, chovajú zvieratá, dorába med, pečie chlieb, domáci sa tu snažia vybudovať sebestačné hospodárstvo. Výstava sympoziálnych prác sa uskutoční v budove bývalého vodného mlyna (práve po jeho poslednom majiteľovi je farma pomenovaná), novo adaptovanom historickom objekte. Medzi prácami, ktoré na sympóziu vznikli sú napr. drevené ryby Tibora Uhrína, čakajúce na vhodenie do svojej domovskej rieky Žitavy (kedysi poháňala kolesá Mašekovho mlyna), návrhy na etikety pre tunajšie bio-produkty Jindru Prášila, štočky na PF-ky Mašekovho mlyna Viliama Pirchalu, či napr. plošné i priestorové cukro-soľové zvieracie motívy v stvárnení Terezy Langerovej. Zvieratá sú hlavnou témou i v „domácej fame“ práci Juraja Opršala – miniatúrnom svete, ktorý autor komponuje v prekvapivých interakciách. Drevenými objektmi na projekte participujú aj študenti Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave.

Akcia:Výstava diel z výtvarného sympózia Mašekov mlyn 2005
Termín konania: deň otvorených dverí 03. december 2005 od 11:00 do 15:00 hod., vernisáž sympoziálných prác 03. december 2005 o 14:00 hod.
Miesto konania: Rodinná biofarma Mašekov mlyn, časť Horný Oháj, 952 01 Vráble
Účastníci: Marián Huba, Tereza Langerová, Miro Mládenek, Juraj Opršal, Viliam Pirchala, Jindro Prášil, Tibor Uhrín
Koncepcia projektu: Barbara Gindlová, Juraj Opršal, Viera Kleinová
Kurátorka: Viera Kleinová
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Marián Huba (1949)
1967 – 1973: VŠVU Bratislava, odd. figurálneho sochárstva prof. Jozefa Kostku od 1990: pedagóg ŠÚV J. Vydru v Bratislave, oddelenie dizajnu a tvarovania dreva venuje sa drobnej plastike a tvorbe drevených hračiek, ochrane prírody, krajiny a ľudovej architektúry / žije v Bratislave

Tereza Langerová (1974)
1989 – 1993: SUPŠ Bratislava, odbor textil
1990: študijný pobyt, Kristiansand
1993 – 1994: Juventa, lektor výtvarných kurzov
1994 – 1995: Astorka Korzo 90, garderobiérka
1995 - 2001: VŠVU Bratislava, ateliéry textilného, odevného a grafického dizajnu
1997: študijný pobyt UNESCO, Lahore (Pakistan)
1999 – 2002: Mediálny inštitút, koordinátor projektov
2002: reklamná a mediálna agentúra, projektový manager, account manager, produkcia
2003: maskérka, grafické práce, Astorka Korzo 90
2003 - 2005: ISOMI, vedúca sekretariátu
2004: tvorivý pobyt v Cite Internationale Des Arts, Paríž (F)
od 2005: MK SR, odbor audiovízie a kinematografie
venuje sa voľnej textilnej a odevnej tvorbe, texilnému a odevnému dizajnu, scénickému kostýmu, grafickému dizajnu, stylingu módne prehliadky: Nitra (1996)/ návrhy kostýmov: Tatko Ubu, Astorka Korzo 90 (1996), tanečná skupina Hubris (1998), otvárací ceremoniál ME v krasokorčuľovaní, Bratislava (2001), videoklip R. Müllera Líšky (2003), ŠD – balet Košice, Svätenie jari, Carmina Burana, Labutie jazero (2004 – 2005) / kolektívne výstavy: Múzeum J. N. Hummela, Bratislava (2000), galéria Medium, Bratislava (2001), výstava účastníkov tvorivých pobytov v Cite Internationale Des Arts, Paríž, Bratislava (2005)/ sympóziá, workshopy: medzinárodné sympózium AGORA, Viedeň(1990), medzinárodný workshop mladých pedagógov, Štrasburg (1992), medzinárodné textilné sympózium, Štokholm (1995)/ súťaže: finále súťaže módnych tvorcov SMIRNOFF FASHION AWARDS (1997)/ styling, vizáž tituliek, módne strany, týždenník Slovenka (2005)/ žije v Bratislave

Miro Mládenek (1967)
1986 - 1989 SUPŠ, Košice, oddelenie tvarovanie dreva a rezbárstvo
1991 - 1997 VŠVU, Bratislava, Ateliér Industrial dizajn (doc. Peter Paliatka, doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.)
1995 - 1996 študijný pobyt, École Régionale des Beaux Arts de Saint Étienne, Francúzsko
venuje sa produkt dizajnu (úžitkové predmety z dreva), nábytkovému dizajnu, exteriérovým realizáciám z dreva, sochárskej tvorbe
ocenenia: Kruhy na vode, ÚĽUV – 3. cena / autorské výstavy: Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava, Považská galéria Žilina (s D. Mládenkovou)/ kolektívne výstavy (výber): Bratislava, Nitra, Poprad, Glasgow, Saint Étienne, Mníchov, Frederiksberg, Viedeň/ žije v Žiline

Juraj Opršal (1953)
1968 – 1972: SUPŠ Kremnica, odbor zlatníctvo, strieborníctvo
1972 – 1978: VŠVU, Bratislava, odbor sklo v architektúre, pe (prof. Václav Cigler)
1979 – 1980: pedagóg, oddelenie dizajnu, SUPŠ Kremnica
venuje sa umeleckému sklu, sklárskemu dizajnu, tvorbe objektov
individuálne výstavy: Haag, Gallery RVD DOEL (1989), Frankfurt, Gallery Gottschalk – Bety (1989), Paríž, Gallery Suzel Berna (1993), Haag, Gallery RVD DOEL (1994), Londýn, The Studio Gallery (1994), Praha, Gallery RVD DOEL (1994), Haag, Gallery RVD DOEL (2000), Bratislava, UBS (2000), Rotterdam, Art Rotterdam (2003), Amsterdam, PAN Amsterdam (2003), Bratislava, Galéria Komart (2003)/ kolektívne výstavy (výber): Mníchov, Exempla (1984), Toronto, International Fine Art Fair (1986), Zürich, Václav Cígler and his Students (1988), Lyon, Gallery Art Creation (1990), Biot, International Biennial of Contemporary Glass (1991), New York, Heller Gallery (1992), Praha, Heller Gallery (1992), Rotterdam, Václav Cígler and his Students (1992), Klagenfurt, Gallery Art Temporis (1993), Londýn, The Studio Gallery (1994), Norimberg, International Triennial of Glass Sculpture (1993), Hainburg, Slovak Glass Sculpture (1995), Luxemburg, Slovak Glass (1995), Norimebrg, International Triennial of Glass Sculpture (1996), Hittfeld, Glasgalerie Hittfeld (1997), Naarden, Slovak Glass (1998), Haag, International Fine Art Fair (1999), Ebeltoft, Glass is life (1999), Haag, Holland Art Fair Den Haag (2000), Viedeň, Glasgalerie Klute (2001), Amsterdam, PAN Amsterdam (2001), Rotterdam, Art Rotterdam (2002), Praha, Bratislava, Václav Cígler a jeho žiaci (2003), Oistervijk, Homage RVD (2004), Oistervijk, Oisterwijk Sculptuur (2004)/ zastúpenie vo verejných zbierkach: Bratislava, Slovenská národná galéria, Bratislava Ministerstvo kultúry SR, Ebeltoft, Museum of Glass - Múzeum skla, Rouen, Musée du Verre - Múzeum skla, Sars Poteries, Musée du Verre – Múzeum skla, Katowice, Slaskie Museum – Sklaskie múzeum, Graz, Museum of Glass - Múzeum skla Rotterdam, Nationale Neterlanden Gallery – Galéria Nationale Neterlanden, Amstelveen, Museum van der Togt – Van der Togt múzeum, Bratislava, Múzeum Milana Dobeša
sympóziá: Nový Bor, IGS (1982), Sars Poteries, Glass in Architecture (1984), Nový Bor, IGS (1988), Graz, Glass Symposium (1993), Palau del Vidre (1994), Bratislava, S.K.L.O. (1995), Kremnica, Jewel (1997), Liptovské Sliače (1997 – 1998), Moravany nad Váhom, IPS (1999), Zalaegerszek, Art Symposium (2001), Kremnica, sympózium umeleckého šperku (2004)/ žije v Bratislave

Viliam Pirchala (1951)
1972 – 1978: VŠVU Bratislava (figurálna a krajinárska maľba, pedagóg: Ján Želibský)
1992 – 2002: pedagóg, ŠÚV Kremnica
od 2003: pedagóg, Združená umelecká škola, Kežmarok
Venuje sa kresbe, maľbe, grafike, asambláži a tvorbe objektov.
Vystavoval na rôznych miestach na Slovensku i v zahraničí. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach galérií v Bratislave, Trenčíne, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Poprade, Dolnom Kubíne, v múzeu v Galante, v majetku spoločenských a štátnych inštitúcií i v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí/ žije v Poprade

Jindro Prášil (1953)
1968 – 1972: Stredná umelecko priemyselná škola, Kremnica, odbor umelecký kováč, zámočník
1973 – 1974 Štúdio kresleného filmu Bratři v triku, Barandov Praha
1974 – 1980 Vysoká škola umelecko priemyselná v Prahe (UMPRUM), Praha, odbor filmová a televízna grafika, pedagóg: prof. M. Jágr
od roku 1980: slobodné povolanie
Venuje sa ako animátor, výtvarník a režisér animovanému filmu, zaoberá sa aj reklamou a knižným ilustráciám. autorské filmy: Společníci, Unikát, Myšlenka, Potlesk, Čudná torta. Ako výtvarník spolupracoval na seriáloch Delfín Filip, Bubla Fráček a Škola na muších nohách / žije v Bratislave

Tibor Uhrín (1966)
1984 – 1989 – SVŠT, Bratislava, oddelenie priemyselného dizajnu
1989 - 2002 pedagóg, oddelenie Tvorby hračiek a dekoratívnych predmetov, ŠÚV, Kremnica
2002 vedúci kurzu tvorby hračiek, School of Art & Crafts Santo Domingo, Kolumbia
2002 externý pedagóg, Katedra dizajnu, VŠVU, Bratislava
od 2002 pedagóg, katedra dizajnu, FU TU, Košice
od 2005 vedúci katedry dizajnu FU TU Košice
venuje sa dizajnu a úžitkovému umeniu(kov, drevo, textil) - tvorbe nábytkových solitérov, hračiek, dekoratívnych i úžitkových predmetov ocenenia: súťaž O najkrajší darček, Slovenské centrum dizajnu (SCD) - hlavná cena, Dobrý design, Slovenské centrum dizajnu – cena, Kruhy na vode, ÚĽUV - 1. cena a uznanie (2000), 1. cena (2002), 1. a 2. cena (2004), Hra pre celú rodinu – 1. cena, Cena za dizajn, Slovenské centrum dizajnu – 1. cena/ autorské výstavy: K. F. A. Gallery, Bratislava, Lučenec (s M. Debnárom), Dizajn štúdio ÚĽUV (s M. Ľuptákovou, M. Holubcom)/ kolektívne výstavy (výber): Bratislava, Kremnica, Pittsburgh, Kodaň , Frederiksberg, Viedeň/ žije v Košiciach


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viera Kleinová
(1. december 2005) www.kultura.sk