Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Kontakt

    SHR Eva Demešová
    Šafárikova 688/4
    95201 Vráble
    Slovenská republika

    tel: + 421 37 783 35 98 (Eva Demešová, Michal Demeš)
    e-mail: shr.demesova@centrum.sk
    e-mail: michal.demes@centrum.sk
    internet: www.ffmm.sk

    IČO: 36108162
    DIČ: 1037760592

    Bankové spojenie:
    DEXIA Banka Slovensko a. s., pobočka Vráble
    Číslo účtu: 221 5834001/5600    Individuálne či skupinové návštevy sú možné iba po vzájomnej dohode.
    Ako sa na farmu dostať si môžete pozrieť na mape.