Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Kurz košikárstva

Miesto konania: Mašekov mlyn (Požitavské múzeum mlynárstva)
Termín konania: 06.03.2010

Rodinná farma Mašekov mlyn, Dušan Bafrnec, Mesto Vráble a občianske združenie FONTIS Vás srdečne pozývajú na:

KURZ KOŠIKÁRSTVA - 5. ročník

Termín: 6. marec 2010 (sobota)
Miesto: Mašekov mlyn
Čas: 09:00 - 16:00 hod.
Kurzovné: 30,- EURO/osoba
Školiteľ: Dušan Bafrnec

Registrovaní učastníci: Milena Budinská, Anna Holá, Lucia Pándová, Soňa Trubíniová, Šimon Budzák, Jozef Barabáš

Hostia: Július Lalák, Rado Makáň, Diana Tóthová, Martin Hauptvogel, Katarína Schwarzová +1,

Prihlásiť sa je možné do konca februára. Nákladoch kurzovného sú zahrnuté lektorský honorár, prehliadka Salicária, výmena skúseností, režijné náklady, materiál, obed a občerstvenie. Prihlásiť sa možno až do naplnenia počtu 8 ľudí. Možnosť učasti vzájomnou dohodou cez LETS, ako aj nákupu košikárskeho prútia a rezkov na výsadbu.

Praktické rady pre účastníkov: Vhodné teplé oblečenie, vlastné nožnice a nôž.

Doporučené informácie na preštudovanie

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98
fax: mob. 0915 977 837
e-mail: shr.demesova@centrum.sk

Bankové spojenie:
DEXIA Banka Slovensko a. s., pobočka Vráble
Číslo účtu: 221 5834001 / 5600
Účel platby: Kurz košikárstva 2010/1

Platba poštovou poukážkou:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98