Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Praktický kurz - Kompostovanie

Školitdeľ: Marcel Antal
Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 07.05.2005 - 08.05.2005

Lektori: Tibor Gajan a Marcel Antal, Alter Nativa o.z. Brdárka,
Vo veci účasti a doplňujúcich otázok prosíme kontaktovať lektora kurzu
pána Marcela Antala na marsel@alter-nativa.sk

Program:

08:00 - 09:00 - príchod a registrácia účastníkov
09:00 - 09:10 - otvorenie
09:10 - 10:00 - zásady a účel kompostovania
10:00 - 12:30 - praktické ukážky spojene s výkladom + zakladanie kompostovniska
12:30 - 13:30 - obed
14:00 - 16:00 - praktické ukážky spojene s výkladom + zakladanie kompostovniska
16:00 - 17:00 - diskusia spojená s prehliadkou farmy
17:00 - 22:00 - individuálny program a volne pokračovanie diskusie priaznivcov Mašekovho mlyna, Alter-Nativy, Svojpomoci a ďalších priaznivcov LETS a TUR v kruhu pri táboráku.

8. maj 2005

Práce na úprave kompostovnísk; príprava na Solarfestu 2005

Počet účastníkov:
15 - 20 osôb
Účastnícky poplatok: Kombinovaný LETS - 6 VEURO (hodín prace)/osoba
(vrátane obeda, občerstvenia a učebných pomôcok a zapožičania
pracovného naradia) + 90,- Sk - príspevok na dopravu lektorov.

Uzávierka prihlášok: 1. 5. 2005

V prípade záujmu o prenocovanie, prosíme vopred dohodnúť možnosť
ubytovania a priniesť vlastný spacák a stravu na nedeľu.

Adresa:
Alter Nativa o.z.
Brdarka 11, 04934 Brdarka
tel.:0910 170 790
fax: 058 7931 056
e-mail: marsel@alter-nativa.sk

Platba poštovou poukážkou:
Alter Nativa o.z.
Brdarka 11, 04934 Brdarka
tel.:0910 170 790