Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
31.10.2012

Biotechnika krajinnej zelene

V rámci predmetu Biotechniky krajinnej zelene navštívili farmu dva turnusy študentov z SPU Nitra. Témou prednášok Ladislava Bakaya a Ing. Račeka v teréne boli vetrolamy a ich funkcia v poľnohospodárskej krajine.
Autor príspevku: Michal Demeš