Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Včelín
16.07.2005

Stretnutie priateľov včelárstva

V nedeľu 7. augusta o 10:00 sa uskutoční prednáška pána Antona Turčániho na tému: História a perspektívy včelárstva na Slovensku, spojená s degustaciou medu miestnej produkcie. Stretnutie sa organizuje v spolupraci s ZO SZV Vráble.
Autor príspevku: Michal Demeš

Charakteristika prednášajúceho:
Pán Anton Turčáni včelári od roku 1954 (začínal spolu s otcom), samostatne od r. 1958. V roku 1973 získal diplom odborného učiteľa včelárstva. Venuje sa publikačnej činnosti, v časopise Včelár publikoval okolo 140 článkov. V súčasnosti prezentuje svoje odborné názory najmä na stránke www.vcely.sk. V súčasnosti chová 70 produkčných včelstiev na pevnom stanovišti v severovýchodnej časti krtíšskeho okresu na úpätí Krupinskej vrchoviny. Juhovýchodne od stanovišťa sa nachádzajú kultúrne polia, od severozápadu pasienky a listnaté lesy, prevažne dub a v okolí s dostatkom agátových porastov, ktoré často zamŕzajú. Obyčajne včely využijú tri znášky.  Niekoľko rokov robí sériový umelý chov matiek. Rozmnožuje miestnu včelu získanú od chovateľa Ondreja Garaja, tzv. "Garajku", pričom ročne produkuje okolo 150 matiek.

Cieľ stretnutia:
- Oboznámiť s históriou a perspektívami včelárstva na Slovensku záujemcom z Požitavia
- Prehĺbiť záujem mladých ľudí o včelárstvo
- Vytvoriť tradíciu neformálnych stretnutí záujemcov o včelárenie s dôrazom na ekologické hľadisko chovu včiel

Podmienky účasti:
- vstupné pre včelárov: 1 kg medu z vlastnej produkcie
- ostatní účastníci: 120 Sk
- študenti a osoby, ktoré nie sú zárobkovo činné si môžu vstupné odpracovať po vzájomnej dohode v rozsahu 3 hodín pomocných prác na farme
- deti do 6 rokov vstup zdarma

Poznámka:
V prípade záujmu o účasť kontaktujte predsedu ZO SZV Vráble: Ing. Peter Manzela, tel.: 0905326 834, pmanzela@svecaspol.sk , podpredseda ZO SZV Vráble - Juraj Bako, tel. 037 788 30 86, Ján Trungel, tel.: 0905 739262

Kontakt na prednašateľa: Anton Turčáni, anton.turcani@gmail.com, tel.: 047/487 71 55