Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Formulár o spolupráci s rodinnou farmou Mašekov Mlyn

Údaje označené * sú povinné.
* Meno
* Priezvisko
Organizácia
* Ulica
* Mesto
* PSČ
Telefón
Mobil
* Email
WWW
Mam záujem o:  
 
  Zasielanie informácií o novinkách na www.ffmm.sk a pozvánkach na podujatia na farme
(1x štvrťročne)
  Spoluprácu pri ochrane krajiny a prírody
(v oblasti ochrany vtáctva, netopierov, a živej prírody)
  Spoluprácu pri obnove kultúrneho dedičtva
(formou účasti na budovaní Požitavského múzea mlynárstva a skanzenu)
  Spoluprácu pri pestovateľských aktivitách
(biozeleninárstvo - Agrokruh a bioovocinárstvo - pôvodné krajové odrody ovocia)
  Spoluprácu pri chovateľských aktivitách
(pony klub, racky, mangalice, kozy)
  Spoluprácu pri kultúrno - spoločenských podujatiach
(Solarfest, Historické sympózium, Živý Betlehem)
  Spoluprácu pri vzdelávacích podujatiach
(prax v rámci môjho štúdia, účasť na kurzoch košíkárstva, malovanie kraslíc, pestovateľstva, chovateľstva)
  Spoluprácu ako "styčný dôstojník" a spolutvorca informácií na webe
(informácie o zaujímavých aktivitách sprostredkujete priamo cez váš web ľuďom, pre ktorých by mohli byť zaujímavé)
  Chcem sa zapojiť do CSA a odbytovej skupiny ako spotrebiteľ produktov a služieb farmy
(Je možné sa podielať na produkcii s cieľom pokryť si vlastné či rodinné potreby)
  Mám záujem na farme absolvovať aktívnu dovolenku, či spoločensko - rodinné podujatie
(Je možné iba po vzájomnom, osobnom spoznaní sa a rešpektovaní princípov života a prevádzky na farme)
Miesto pre Vaše otázky a poznámky:
Súhlasím s tým, aby vyššie uvedené informácie, boli použité na vybudovanie databázy priateľov Mašekovho mlyna, s tým že:
1. budú zverejnené na tejto stránke
2. nebudú zverejnené na tejto stránke a nebudú poskytnuté bez môjho súhlasu ďalšej osobe