Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Zvieratá
Vtáky na Mašekovom mlyne
Hniezdi Zimuje Migruje Slovenský názov (Matoušek 1990) Slovenský názov (Ferianc) Vedecký názov Anglický názov
1 x x   bažant poľovný bažant obyčajný Phasianus colchicus Common Pheasant
2     x belorítka domová belorítka obyčajná Delichon urbica Northern House-Martin
3 (x)   x bocian biely bocian biely Ciconia ciconia White Stork
4 (x) x   brhlík lesný brhlík obyčajný Sitta europaea Wood Nuthatch
5 (x)   x cíbik chochlatý cíbik chochlatý Vanellus vanellus Northern Lapwing
6 (x) x   ďateľ malý ďateľ malý Dendrocopos minor Lesser Spotted Woodpecker
7   x   ďateľ prostredný ďateľ prostredný Dendrocopos medius Middle Spotted Woodpecker
8 (x) x   ďateľ veľký ďateľ veľký Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker
9 x   x drozd čierny drozd čierny Turdus merula Eurasian Blackbird
10   x x drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý Turdus pilaris Fieldfare
11 x   x drozd plavý drozd plavý Turdus philomelos Song Thrush
12   x x glezg hrubozobý glezg obyčajný Coccothraustes coccothraustes Hawfinch
13   x x havran poľný havran čierny Corvus frugilegus Rook
14     x holub hrivnák holub hrivnák Columba palumbus Common Wood-Pigeon
15 (x)   x hrdlička poľná hrdlička poľná Streptopelia turtur European Turtle-Dove
16 (x) x   hrdlička záhradná hrdlička záhradná Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove
17   x   hýľ lesný hýľ obyčajný Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch
18   x   chochláč severský chochláč severský Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing
19 (x)   x chriašteľ poľný chrapkáč poľný Crex crex Corn Crake
20 (x) x x jarabica poľná jarabica poľná Perdix perdix Grey Partridge
21   x   jastrab krahulec jastrab krahulec Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk
22   x   jastrab lesný jastrab veľký Accipiter gentilis Northern Goshawk
23 (x) x x kačica divá kačica divá Anas platyrhynchos Mallard
24     x kalužiak riečny kalužiačik malý Actitis hypoleucos Common Sandpiper
25 x   x kanárik záhradný kanárik poľný Serinus serinus European Serin
26 (x)     kolibkárik spevavý kolibiarik spevavý Phylloscopus trochilus Willow Warbler
27     x kôrovník dlhoprstý kôrovník dlhoprstý Certhia familiaris Eurasian Tree-Creeper
28   x x králiček zlatohlavý králik zlatohlavý Regulus regulus Goldcrest
29 (x)   x krutihlav hnedý krutohlav obyčajný Jynx torquilla Eurasian Wryneck
30 (x)   x kúdelníčka lužná kúdelníčka lužná Remiz pendulinus Eurasian Penduline-Tit
31 (x)   x kukučka jarabá kukučka obyčajná Cuculus canorus Common Cuckoo
32 (x) x   kuvik plačlivý kuvik obyčajný Athene noctua Little Owl
33   x   labuť hrbozobá labuť veľká Cygnus olor Mute Swan
34 x   x lastovička domová lastovička obyčajná Hirundo rustica Barn Swallow
35 (x) x   mlynárka dlhochvostá mlynárka dlhochvostá Aegithalos caudatus Long-tailed Tit
36 (x)   x muchár sivý muchár sivý Muscicapa striata Spotted Flycatcher
37     x muchárik bielokrký muchárik bielokrký Ficedula albicollis Collared Flycatcher
38     x muchárik čiernohlavý muchárik čiernohlavý Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher
39   x x myšiak lesný myšiak hôrny Buteo buteo Common Buzzard
40 (x) x   myšiarka ušatá myšiarka ušatá Asio otus Long-eared Owl
41   x x oriešok hnedý oriešok obyčajný Troglodytes troglodytes Winter Wren
42 x   x penica čiernohlavá penica čiernohlavá Sylvia atricapilla Blackcap
43 x   x penica hnedokrídla penica obyčajná Sylvia communis Greater Whitethroat
44 x   x penica popolavá penica popolavá Sylvia curruca Lesser Whitethroat
45 (x)   x penica slávikovitá penica slávikovitá Sylvia borin Garden Warbler
46 x   x pinka lesná pinka obyčajná Fringilla coelebs Chaffinch
47   x x pipíška chochlatá pipíška chochlatá Galerida cristata Crested Lark
48 (x) x   plamienka driemavá plamienka driemavá Tyto alba Barn Owl
49 x   x prepelica poľná prepelica poľná Coturnix coturnix Common Quail
50 x   x pŕhľaviar čiernohlavý pŕhľaviar čiernohlavý Saxicola torquata Common Stonechat
51 x x   rybárik riečny rybárik obyčajný Alcedo atthis Common Kingfisher
52 (x)   x sedmohlások hájový sedmohlások obyčajný Hippolais icterina Icterine Warbler
53 x     slávik červienka červienka obyčajná Erithacus rubecula European Robin
54 x   x slávik krovinový slávik obyčajný Luscinia megarhynchos Common Nightingale
55   x   sojka škriekavá sojka obyčajná Garrulus glandarius Eurasian Jay
56     x sokol lastovičiar sokol lastovičiar Falco subbuteo Eurasian Hobby
57 (x) x x sokol myšiar sokol myšiar Falco tinnunculus Common Kestrel
58   x   sova lesná sova obyčajná Strix aluco Tawny Owl
59   x x stehlík čížavý stehlík čížavý Carduelis spinus Eurasian Siskin
60 x   x stehlík konopiar stehlík konôpkár Carduelis cannabina Eurasian Linnet
61 x x x stehlík pestrý stehlík obyčajný Carduelis carduelis European Goldfinch
62 x x x stehlík zelený stehlík zelený Carduelis chloris European Greenfinch
63 x x   straka čiernozobá straka obyčajná Pica pica Black-billed Magpie
64 x     strakoš červenochrbtý strakoš obyčajný Lanius collurio Red-backed Shrike
65   x   strakoš sivý strakoš veľký Lanius excubitor Northern Shrike
66 (x)   x strnádka lúčna strnádka lúčna Emberiza calandra Corn Bunting
67 (x)   x strnádka trsťová strnádka trstinová Emberiza schoeniclus Reed Bunting
68 x   x strnádka žltá strnádka obyčajná Emberiza citrinella Yellowhammer
69 x   x svrčiak riečny svrčiak riečny Locustella fluviatilis Eurasian River Warbler
70 x x   sýkorka belasá sýkorka belasá Parus caeruleus European Blue Tit
71 x x   sýkorka bielolíca sýkorka veľká Parus major Great Tit
72   x   sýkorka lesklohlavá sýkorka hôrna Parus palustris Willow Tit
73 x   x škorec lesklý škorec obyčajný Sturnus vulgaris Common Starling
74 x   x škovránok poľný škovránok poľný Alauda arvensis Sky Lark
75 (x)   x trasochvost biely trasochvost biely Motacilla alba White Wagtail
76 (x)     trasochvost žltý trasochvost žltý Motacilla flava Yellow Wagtail
77 (x)     trsteniarik spevavý trsteniarik obyčajný Acrocephalus palustris Marsh Warbler
78 x     vlha hájová vlha obyčajná Oriolus oriolus Eurasian Golden-Oriole
79   x x volavka popolavá volavka popolavá Ardea cinerea Grey Heron
80 (x) x   vrabec domový vrabec domový Passer domesticus House Sparrow
81 x x   vrabec poľný vrabec poľný Passer montanus Eurasian Tree Sparrow
82   x   vrana túlavá vrana obyčajná Corvus corone Carrion Crow
83     x vrchárka modrá vrchárka modrá Prunella modularis Hedge Accentor
84 (x)   x výrik lesný výrik obyčajný Otus scops Common Scops-Owl
85   x   žlna sivá žlna sivá Picus canus Grey-faced Woodpecker
86 (x) x   žlna zelená žlna zelená Picus viridis Eurasian Green Woodpecker
87 x   x žltochvost domový žltochvost domový Phoenicurus ochruros Black Redstart