Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Výskum
Ochrana vŕby a založenie prútnika

Obraz našej prírody odjakživa spoluvytvárali i neodmysliteľné vŕby hlavatice. Lemovali brehy riek, potokov i ciest. Vŕby hlavatice zohrávali dôležitú úlohu hlavne v dedinskom a roľníckom prostredí. Dokazujú to zvyky, porekadlá, rozprávky, povesti a legendy viažúce sa k vŕbe. Starší ľudia často spomínajú na detské hry a schovávačky ktoré im poskytovali vŕby. Liečivé vlastnosti poznali už egyptskí a grécki lekári /Hippokrates/. I naši predkovia často využívali kôru vŕby pri liečení rôznych neduhov, napríklad hemeroidov.

Od polovice 20. storočia je výskyt vŕby hlavatice stále vzácnejší. Jej význam je dnes v súvislosti s miznutím pôvodných druhov skôr ekologický a krajinársko–estetický. Vŕba vďaka svojej rýchlej regenerácii prútia poskytuje zdroj stavebného materiálu. Od nepamäti poskytovala mnohorakú využiteľnosť človeku - na oplotenie, drevené nástroje, pletivo, drevené schránky.

Zakladanie prútnika v marci 2005      Prútnik - detail

Vďaka priaznivému prostrediu vŕby sa na nej dokáže usídliť viac ako 100 druhov rastlín, lišajníkov, machorastov a húb. Staršie vŕby poskytujú živé aj odumierajúce drevo pre stovky druhov hmyzu a slimákov. Nájdeme tu dokonca také vzácne druhy chrobákov ako je kováčik, fúzač, roháčik

Duté kmene vŕb sú ideálnym úkrytom pre zajace, kuny, ondatry, včely ,osy, sršne... Vŕby hlavatice mimoriadne obľubujú netopiere a mnohé druhy vtákov. Ich vhodná poloha blízko riek totiž vtáctvu umožňuje dobrú možnosť výskytu hmyzu. Typy dutín vŕby hlavatice sú vhodné zvlášť pre hniezdenie sov /kuvik, myšiarka,sova obyčajná./

Prútnik v januári 2006      Prútnik v januári 2006      Kurz košikárstva na Mašekovom mlyne

I staré rozpadnuté vŕby treba ponechať vo svojom prostredí, ich význam sa nestráca ani po ukončení svojho vegetačného obdobia, majú totiž veľkú hodnotu pre druhovú ochranu. Patria do krajiny rovnako ako predtým. Mnohokrát sa stáva, že ľudia staré bútľavé vŕby vypaľujú, netušiac, že ničia domov množstvu užitočných živočíchov.

Na Mašekovom mlyne vďaka zachovaným brehom rieky Žitavy v tejto časti, tu zostali stáť i prastaré vŕby ako svedkovia minulých čias. Okrem zachovania starých vŕb sa snažíme zabezpečiť aj kontinuálny rast nových stromov. Orezaním vŕby hlavatice sme získali materiál na založenie vŕbnika a tým sme zachovali špecifickú genetickú kvalitu vŕby, ktorá v regióne Požitavia rástla od nepamäti. Vŕbnik poskytuje prútie, z ktorého sa na kurzoch košikárstva učíme tradičnému spôsobu pletenia košíkov, korbáčov, či vypletaniu plotov. Hrúbka odrezkov závisí od dĺžky intervalov medzi jednotlivými rezmi. Každoročné orezávanie zabezpečí kvalitný košikársky materiál, ak potrebujeme hrubšie prúty počkáme dva-tri roky.