Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Výskum
Mlynári a mlyny v slovenských prísloviach a porekadlách

Keď mlyn stojí, vtedy mlynár počúva, kde mlátia.

Keď nemelie mlynár, melú jeho.

Koľko mlynárov, toľko mier, koľko farárov, toľko vier.

Mlyn a šenk sú čertova škola.

Mlynár chodí zamúčený a švec zasmolený.

Mlynár keď má vody, pije víno, keď má vody pije vodu.

Po staršom do mlyna, po mladšom do kostola.

Po staršom do mlyna, po mladšom do pekla.

Mlynár sa vtedy prebudí, keď mu mlyn zastane.

Mlynára sa múku lapá a ševca smola.

Kto sa mieša do otrúb, toho svone zožerú...

Mlynári sú dobrí chlapi, keď im pytel "tlapy, tlapy"

Mlynárovi voda donesie.

Najväčšie mýto berie mlynárka.

Nie je každý mlynár čo zamúčený klobúk nosí.

Mlyn býva pri vode a posmech pri škode.

Každý mlynár na svoje koleso vodu naráža.

Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

Kto sa nechce zamúčiť, nech sa o mlynára neobtiera.

Kto sa nechce zamúčiť nech nejde do mlyna.

Po spravodlivosti chodia do mlyna.

Strýk babe ujko, tetka za mlynárom.

Mlynárova sliepka preberá si v zrne.

Mlynárovu slipeku neponúkaj zrnom.

Dobrý mlyn všetko zmelie.

Voda ženie mlyny a víno jazyky.

Viac otrúb namelie jazyk, ako sto mlynárov.

Nie každý mlynár, čo zamúčený klobúk nosí.

Keď sa domieľa, mlyn najviac hrkľuje.

Ako si kto nasype, tak sa mu namelie.

Kto skorej do mlyna, ten skorej z mlyna.