Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Výskum
Všeobecne o výskume

História územia rodinnej farmy, jej historické, kultúrne a prírodné dedičstvo ponúkajú nadšeným bádateľom a profesionálnym vedcom veľa uplatnenia pri bádaní.

História mlynárskej usadlosti na Mašekovom mlyne siaha do roku 1319. Takmer sedemstoročný život na území dnešnej farmy ponúka historikom, archeológom a etnológom bohatú možnosť sebarealizácie. Pôvodné hospodárske gazdovstvo s jeho bohatými poľnohospodárskymi strojmi je ako stvorené pre muzeálnu činnosť, a preto na farme svojpomocne budujeme živý agrárny skanzen - múzeum v prírode.

Pôvodný meandrujúci tok rieky Žitavy s jeho bohatou flórou a faunou ponúka botanikom a zoológom neskutočné množstvo inšpirácie pri ich vedeckej činnosti. Chovom oviec - Hortobádskych raciek, získavame kvalitnú vlnu, ktorú spracúvame podľa dobových tradičných postupov. Na rodinnej farme realizujeme pečenie a varenie tradičných požitavských pokrmov. Snažíme sa o prinavrátenie spôsobu života do obdobia prelomu 18. a 19. storočia.

Tradičné poľnohospodárstvo
 • obrábanie pôdy tradičným spôsobom
 • spracovanie ovčej vlny
 • tradičné požitavské recepty
 • História a archeológia
 • príprava Požitavského múzea mlynárstva
 • výskum listinných prameňov
 • obnovenie Benkovičovho mlyna
 • Etnológia
 • mlynári a mlyny v slovenských prísloviach a porekadlách
 • mlynárstvo v slovenských ľudových piesňach
 • Pôvodné druhy flóry a fauny
 • výskum historických druhov zvierat
 • ochrana vŕby a založenie prútnika
 • Súvisiace linky
 • www.zitava.sk
 • www.wrable.sk
 • www.enviroportal.sk
 • www.etnologia.sk
 • www.obnova.sk