Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Výskum
Všeobecne o výskume

História územia rodinnej farmy, jej historické, kultúrne a prírodné dedičstvo ponúkajú nadšeným bádateľom a profesionálnym vedcom veľa uplatnenia pri bádaní.

História mlynárskej usadlosti na Mašekovom mlyne siaha do roku 1319. Takmer sedemstoročný život na území dnešnej farmy ponúka historikom, archeológom a etnológom bohatú možnosť sebarealizácie. Pôvodné hospodárske gazdovstvo s jeho bohatými poľnohospodárskymi strojmi je ako stvorené pre muzeálnu činnosť, a preto na farme svojpomocne budujeme živý agrárny skanzen - múzeum v prírode.

Pôvodný meandrujúci tok rieky Žitavy s jeho bohatou flórou a faunou ponúka botanikom a zoológom neskutočné množstvo inšpirácie pri ich vedeckej činnosti. Chovom oviec - Hortobádskych raciek, získavame kvalitnú vlnu, ktorú spracúvame podľa dobových tradičných postupov. Na rodinnej farme realizujeme pečenie a varenie tradičných požitavských pokrmov. Snažíme sa o prinavrátenie spôsobu života do obdobia prelomu 18. a 19. storočia.

Tradičné poľnohospodárstvo
  • obrábanie pôdy tradičným spôsobom
  • spracovanie ovčej vlny
  • tradičné požitavské recepty
  • História a archeológia
  • príprava Požitavského múzea mlynárstva
  • výskum listinných prameňov
  • obnovenie Benkovičovho mlyna
  • Etnológia
  • mlynári a mlyny v slovenských prísloviach a porekadlách
  • mlynárstvo v slovenských ľudových piesňach
  • Pôvodné druhy flóry a fauny
  • výskum historických druhov zvierat
  • ochrana vŕby a založenie prútnika
  • Súvisiace linky
  • www.zitava.sk
  • www.wrable.sk
  • www.enviroportal.sk
  • www.etnologia.sk
  • www.obnova.sk