Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Rastliny na farme
Vyššie rastliny

Zoznam vyšších (cievnatých) rastlín na lokalite Mašekov mlyn, k. ú. Horný Ohaj, okres Nitra, Slovensko, apríl - september 2004

 1. Agát biely (Robinia pseudoacacia)
 2. Arundo donax
 3. Balota čierna (Ballota nigra)
 4. Baza čierna (Sambucus nigra)
 5. Blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera)
 6. Borovica čierna (Pinus nigra)
 7. Brest hrabolistý (Ulmus minor)
 8. Brest väzový (Ulmus laevis)
 9. Breza previsnutá (Betula pendula)
 10. Broskyňa obyčajná (Persica vulgaris)
 11. Bršlen európsky (Euonymus europaeus)
 12. Cesnak orešcový (Allium scorodoprassum)
 13. Cesnak pažítkový (Allium schoenoprassum)
 14. Čemcha obyčajná (Padus avium)
 15. Čerešňa višnová (Cerasus vulgaris)
 16. Čerešna vtáčia (Cerasus avium)
 17. Čistec močiarny (Stachys palustris)
 18. Čistec ročný (Stachys annua)
 19. Ďatelina jahodovitá (Trifolium fragiferum)
 20. Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)
 21. Datelina plazivá (Trifolium repens)
 22. Ďatelina roľná (Trifolium arvense)
 23. Divozel malokvetý (Verbascum thapsus)
 24. Divozel švábový (Verbacsum blattaria)
 25. Dub letný (Quercus robur)
 26. Fialka roľná (Viola arvensis)
 27. Fialka voňavá (Viola odorata)
 28. Galium mollugo (Galium mollugo)
 29. Galium verum (Galium verum)
 30. Gaštan jedlý (Castanea sativa)
 31. Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
 32. Hluchavka objímavá (Lamium amplexifolium)
 33. Hluchavka purpurová (Lamium purpureum)
 34. Hruška planá (Pyrus pyraster)
 35. Hviezdica prostredná (Stelaria media)
 36. Hviezdica trávovitá (Stellaria graminea)
 37. Iskerník mnohokvetý (Ranunculus polyanthemos)
 38. Iskerník plazivý (Ranunculus repens)
 39. Iskerník sardínsky (Ranunculus sarduosus)
 40. Jabloň domáca (Malus domestica)
 41. Jahoda trávnicová (Fragaria viridis)
 42. Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
 43. Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)
 44. Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)
 45. Ježatka kuria (Echinochloa crus-galli)
 46. Kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris)
 47. Kostihoj lekársky (Symphytum officinale)
 48. Kostrava lúčna (Festuca pratensis)
 49. Kostrava žliabkatá (Festuca rupicola)
 50. Krtičník hľuznatý (Scrophularia nodosa)
 51. Krtičník tôňomilný (Scrophularia umbrosa)
 52. Krušina jelšová (Frangula alnus)
 53. Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens)
 54. Kuklík mestský (Geum urbanum)
 55. Lastovičník väčší (Chelidonium majus)
 56. Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus)
 57. Lieska obyčajná (Corylus avellana)
 58. Lipa malolistá (Tilia cordata)
 59. Lipkavec obyčajný (Galium aparine)
 60. Lipnica lúčna (Poa pratensis)
 61. Lipnica močiarna (Poa palustris)
 62. Lipnica ročná (Poa annua)
 63. Loboda rozprestretá (Atriplex prostrata)
 64. Lucerna ďatelinová (Medicago lupulina)
 65. Mätonoh trváci (Lolium perenne)
 66. Mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias)
 67. Mliečnik obyčajný (Tithymalus esula)
 68. Mohár zelený (Setaria viridis)
 69. Mrlík biely (Chenopodium album)
 70. Mrvica lesná (Brachypodium sylvaticum)
 71. Nátržník husí (Potentilla anserina)
 72. Nátržník plazivý (Potentilla reptans)
 73. Nezábudka roľná (Myosotis arvensis)
 74. Orech kráľovský (Juglans regia)
 75. Orgován obyčajný (Syringa vulgaris)
 76. Ostružina malinová (Rubus idaeus)
 77. Ostružina ožinová (Rubus caesius)
 78. Ovsík vyšší (Arrhenatherum elatius)
 79. Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
 80. Palina obyčajná (Artemisia vulgaris)
 81. Parumanček nevoňavý (Tripleurospermum perforatum)
 82. Pavinič päťlistý (rthenocissus quinquefolia)
 83. Praslička roľná (Equisetum arvense)
 84. Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica)
 85. Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon)
 86. Prstovka krvavá (Digitaria sanguinalis)
 87. Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)
 88. Psinček plazivý (Agrostis stolonifera)
 89. Púpava Skupina lekárska (Taraxacum Sect. Ruderalia)
 90. Pupenec roľný (Convolvulus arvensis)
 91. Pýr plazivý (Elytrigia repens)
 92. Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)
 93. Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)
 94. Rešetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus)
 95. Ruža šípová (Rosa canina)
 96. Silenka biela pravá (Silene latifolia subsp. album)
 97. Silenka obyčajná (Silene vulgaris)
 98. Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)
 99. Skorocel väčší (Plantago major)
 100. Slivka domáca (Prunus domestica)
 101. Smrek pichľavý (Picea pungens)
 102. Smrekovec opadavý (Larix decidua)
 103. Stoklas sterilný (Bromus sterilis)
 104. Stoklas strapcovitý (Bromus ramecosus)
 105. Stoklas strechový (Bromus tectorum)
 106. Svíb krvavý (Swida sanguinea)
 107. Topoľ biely (Populus alba)
 108. Topoľ čierny (Populus nigra)
 109. Topoľ kanadský (Populus × canadensis)
 110. Tuja západná (Thuja occidentalis)
 111. Veronika brečtanolistá (Veronica chamaedris)
 112. Veronika obyčajná (Veronica hederifolia)
 113. Vŕba biela (Salix alba)
 114. Vŕba krehká (Salix fragilis)
 115. Zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea)
 116. Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)
 117. Štiavec kučeravý (Rumex crispus)
 118. Štiavec špenátový (Rumex patientia)

Názvoslovie cievnatých rastlín je podľa práce Marhold K., Goliašová K., Hegedüšová Z., Hodálová I., Jurkovičová V., Kmeťová E., Letz R., Michalková E., Mráz P., Peniažteková M., Šípošová H. & Ťavoda O., 1998: Papraďorasty a semenné rastliny. - In: Marhold K. & Hindák K. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, pp. 333-687. [Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia; Ferns and Flowering Plants].