Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Rastliny na farme
Trávy

Zoznam tráv rastúcich na lokalite Mašekov mlyn, k. ú. Horný Ohaj, okres Nitra, Slovensko, apríl 2004 - september 2004

01. Arundo donax
02. Kostrava lúčna (Festuca pratensis)
03. Kostrava žliabkatá (Festuca rupicola)
04. Lipnica lúčna (Poa pratensis)
05. Lipnica močiarna (Poa palustris)
06. Lipnica ročná (Poa annua)
07. Mätonoh trváci (Lolium perenne)
08. Mohár zelený (Setaria viridis)
09. Mrvica lesná (Brachypodium sylvaticum)
10. Ovsík vyšší (Arrhenatherum elatius)
11. Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon)
12. Prstovka krvavá (Digitaria sanguinalis)
13. Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis)
14. Psinček plazivý (Agrostis stolonifera)
15. Pýr plazivý (Elytrigia repens)
16. Stoklas sterilný (Bromus sterilis)
17. Stoklas strapcovitý (Bromus ramecosus)
18. Stoklas strechový (Bromus tectorum)

Názvoslovie rastlín je podľa práce Marhold K., Goliašová K., Hegedüšová Z., Hodálová I., Jurkovičová V., Kmeťová E., Letz R., Michalková E., Mráz P., Peniažteková M., Šípošová H. & Ťavoda O., 1998: Papraďorasty a semenné rastliny. - In: Marhold K. & Hindák K. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, pp. 333-687. [Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia; Ferns and Flowering Plants].