Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Rastliny na farme
Dreviny

Zoznam druhov drevín rastúcich na lokalite Mašekov mlyn, k. ú. Horný Ohaj, okres Nitra, Slovensko, apríl 2004 - december 2004

 1. Agát biely (Robinia pseudoacacia)
 2. Baza čierna (Sambucus nigra)
 3. Borovica čierna (Pinus nigra)
 4. Brest hrabolistý (Ulmus minor)
 5. Brest väzový (Ulmus laevis)
 6. Breza previsnutá (Betula pendula)
 7. Broskyňa obyčajná (Persica vulgaris)
 8. Bršlen európsky (Euonymus europaeus)
 9. Čerešňa višnová (Cerasus vulgaris)
 10. Čerešna vtáčia (Cerasus avium)
 11. Dub letný (Quercus robur)
 12. Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
 13. Hruška planá (Pyrus pyraster)
 14. Jabloň domáca (Malus domestica)
 15. Jahoda trávnicová (Fragaria viridis)
 16. Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
 17. Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)
 18. Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)
 19. Lieska obyčajná (Corylus avellana)
 20. Lipa malolistá (Tilia cordata)
 21. Orech kráľovský (Juglans regia)
 22. Orgován obyčajný (Syringa vulgaris)
 23. Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
 24. Slivka domáca (Prunus domestica)
 25. Smrek pichľavý (Picea pungens)
 26. Smrekovec opadavý (Larix decidua)
 27. Topoľ biely (Populus alba)
 28. Topoľ čierny (Populus nigra)
 29. Topoľ kanadský (Populus × canadensis)
 30. Tuja západná (Thuja occidentalis)
 31. Vŕba biela (Salix alba)
 32. Vŕba krehká (Salix fragilis)

Názvoslovie cievnatých rastlín je podľa práce Marhold K., Goliašová K., Hegedüšová Z., Hodálová I., Jurkovičová V., Kmeťová E., Letz R., Michalková E., Mráz P., Peniažteková M., Šípošová H. & Ťavoda O., 1998: Papraďorasty a semenné rastliny. - In: Marhold K. & Hindák K. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, pp. 333-687. [Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia; Ferns and Flowering Plants].