Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Rastliny na farme
Byliny

Zoznam druhov vyšších rastlín rastúcich na lokalite Mašekov mlyn, k. ú. Horný Ohaj, okres Nitra, Slovensko, apríl 2004 - september 2004

01. Balota čierna (Ballota nigra)
02. Blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera)
03. Cesnak orešcový (Allium scorodoprassum)
04. Cesnak pažítkový (Allium schoenoprassum)
05. Čistec močiarny (Stachys palustris)
06. Čistec ročný (Stachys annua)
07. Ďatelina jahodovitá (Trifolium fragiferum)
08. Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)
09. Datelina plazivá (Trifolium repens)
10. Ďatelina roľná (Trifolium arvense)
11. Divozel malokvetý (Verbascum thapsus)
12. Divozel švábový (Verbacsum blattaria)
13. Fialka roľná (Viola arvensis)
14. Fialka voňavá (Viola odorata)
15. Galium mollugo (Galium mollugo)
16. Galium verum (Galium verum)
17. Hluchavka objímavá (Lamium amplexifolium)
18. Hluchavka purpurová (Lamium purpureum)
19. Hviezdica prostredná (Stelaria media)
20. Hviezdica trávovitá (Stellaria graminea)
21. Iskerník mnohokvetý (Ranunculus polyanthemos)
22. Iskerník plazivý (Ranunculus repens)
23. Iskerník sardínsky (Ranunculus sarduosus)
24. Jahoda trávnicová (Fragaria viridis)
25. Kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris)
26. Kostihoj lekársky (Symphytum officinale)
27. Krtičník hľuznatý (Scrophularia nodosa)
28. Krtičník tôňomilný (Scrophularia umbrosa)
29. Kuklík mestský (Geum urbanum)
30. Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus)
31. Lastovičník väčší (Chelidonium majus)
32. Lipkavec obyčajný (Galium aparine)
33. Loboda rozprestretá (Atriplex prostrata)
34. Lucerna ďatelinová (Medicago lupulina)
35. Mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias)
36. Mliečnik obyčajný (Tithymalus esula)
37. Mrlík biely (Chenopodium album)
38. Nátržník husí (Potentilla anserina)
39. Nátržník plazivý (Potentilla reptans)
40. Nezábudka roľná (Myosotis arvensis)
41. Palina obyčajná (Artemisia vulgaris)
42. Parumanček nevoňavý (Tripleurospermum perforatum)
43. Praslička roľná (Equisetum arvense)
44. Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica)
45. Púpava Skupina lekárska (Taraxacum Sect. Ruderalia)
46. Pupenec roľný (Convolvulus arvensis)
47. Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)
48. Repík lekársky (Agrimonia eupatoria)
49. Silenka biela pravá (Silene latifolia subsp. album)
50. Silenka obyčajná (Silene vulgaris)
51. Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)
52. Skorocel väčší (Plantago major)
53. Stoklas sterilný (Bromus sterilis)
54. Stoklas strapcovitý (Bromus ramecosus)
55. Stoklas strechový (Bromus tectorum)
56. Štiavec kučeravý (Rumex crispus)
57. Štiavec špenátový (Rumex patientia)
58. Veronika brečtanolistá (Veronica chamaedris)
59. Veronika obyčajná (Veronica hederifolia)
60. Zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea)
61. Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)

Názvoslovie rastlín je podľa práce Marhold K., Goliašová K., Hegedüšová Z., Hodálová I., Jurkovičová V., Kmeťová E., Letz R., Michalková E., Mráz P., Peniažteková M., Šípošová H. & Ťavoda O., 1998: Papraďorasty a semenné rastliny. - In: Marhold K. & Hindák K. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, pp. 333-687. [Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia; Ferns and Flowering Plants