Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Otvorené farmárske spoločenstvo

Rodinná farma Mašekov Mlyn, v rámci šírenia poznatkov o ekologickom poľnohospodárstve, úzko spolupracuje s podobne zameranými farmami, ktoré prirodzene vytvárajú Otvorené farmárske spoločenstvo. Svoje poznatky zvereňujú členovia Otvoreného farmárskeho spoločenstva (OFS) na internete s využitím princípov Agroweb Networku.

V rámci OFS sa začala profilovať skupina farmárov využívajúcich pôvodné druhy domácich zvierat (Hortobádska racka alebo Uhorská mangalica).

Spolupracujúce farmy sú:

Spolupráca je výrazne uľahčená vďaka občianskemu združeniu Fontis (www.zitava.sk/fontis). Rodinná farma Mašekov mlyn úzko spolupracuje s neformálnou skupinou ľudí združených okolo Prírodnej rezervácie ŽItavský luh (www.zitava.sk).

Spriatelené osoby:
  • Radoslav Makáň (Sľažany)
  • Milka Lackovičová (Vráble)
  • Dušan Bafrnec (Vráble)
  • Tibor Gajan (Brdárka)

Pri svojej spolupráci využívame okrem klasickej ekonomiky aj alternatívnu ekonomiku, v ktorej nám výrazne pomáha Róbert Zelník (www.inaekonomika.sk).