Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Napísali o nás
Unikátne stretnutie mlynológov vo Vrábľoch

"VRÁBLE - Jedinečné medzinárodné randevú milovníkov histórie mlynov a starých remesiel bolo v sobotu 27. mája v živom agrárnom skanzene vo Vrábľoch na rodinnej farme Mašekov mlyn.

Myšlienka sympózia vznikla na základe dohody občianskeho združenia Fontis a rodinnej farmy Mašekov Mlyn, ako stále každoročné podujatie. Jeho hlavným cieľom je mapovať históriu, ľudové zvyky a zaujímavosti nielen zo Slovenska. Odbornú časť sympózia viedol etnológ Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ladislav Mlynka, ktorý bol iniciátorom založenia mlynologickej spoločnosti. Tá sa zhmotnila v decembri roku 2005 v podobe Slovenskej mlynologickej spoločnosti.

Cieľom tohtoročného sympózia bolo zmapovať históriu mlynov, mlynárov a tradičných remesiel v bývalej Tekovskej stolici. Odborníci sa zaujímali o ich význam, sociálne postavenie mlynárov v spoločnosti, ich zvyky a tradície. Druhého ročníka sympózia sa zúčastnili aj historici a etnológovia z Českej republiky. Účastníkov privítal na pôde mesta primátor Vrábieľ Tibor Tóth a po rodinnej farme Mašekov mlyn ich previedol majiteľ Michal Demeš.

Prednášky renomovaných odborníkov v oblasti mlynológie sa týkali minulosti a súčasnosti mlynov a odvetví s nimi spojených. L. Mlynka predstavil spoločenské postavenie mlynára v lokálnom spoločenstve, jeho kolegovia z Českej republiky priniesli poznatky o výskume starých českých mlynov a o ich súčasnosti. Porovnať stav týchto stavieb v Česku a v regiónoch Slovenska mohli účastníci aj vďaka etnografke Tekovského múzea v Leviciach Kataríne Holbovej, ktorá priniesla dokumentáciu o vodnom mlyne v Bohuniciach. Hlbší pohľad na Pohronský cech mlynárov v Leviciach a Novom Tekove v rokoch 1628 až 1903 predstavil riaditeľ Štátneho archívu v Leviciach Peter Tesák.

Do mlynologickej problematiky nepatria len mlyny vodné, ale aj veterné. Súčasný stav dochovaných veterných mlynov v Česku a na Slovensku zmapoval Jan Doubek z Českej národopisnej spoločnosti. Na Sympóziu sa zúčastnil aj známy slovenský historik, spisovateľ a scenárista Pavel Dvořák ktorý odprezentoval svoju knihu Zamúčené histórie.

Výsledkom mlynologického sympózia bude vydanie zborníka z odprezentovaných prednášok.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAŠA KLIMENTOVÁ (9. jún 2006, Pohronie)