Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Manažment farmy

Zakladateľ farmy:

Ing. Michal Demeš
Web: www.ffmm.sk/michaldemes


Zámerom manažmentu farmy je:

    1. Produkovať potraviny s vysokou kvalitou a výživnou hodnotou a v množstve dostatočnom pre samozásobenie ľudí a rodín napojených na farmu a jej produkciu s doplnkovým využitím CSA a alternatívnej ekonomiky,

    2. Hospodárne využívať všetky prírodné zdroje tak, aby sa vylúčili negatívne vplyvy na životné prostredie,

    3. Odstrániť nedostatky vzniknuté necitlivým a neodborným využívaním prírodných zdrojov a pôdy ako aj  prehĺbiť a zachovať prirodzenú úrodnosť pôdy a čistotu vody,

    4. Zabezpečiť efektívnu recykláciu živín a energie integráciou urbanizovaných plôch, agroekosystémov a prírodných ekosystémov nachádzajúcich sa na farme v pôvodnom stave,

    5. Využívať pestovateľské a chovateľské metódy v súlade s prírodou a druhmi rastlín a zvierat povodne vyskytujúcich sa v lokalite farmy,

    6. Obnoviť povodne chovateľské postupy tradičné prispôsobené prirodzeným pastevným chovom hospodárskych zvierat a prirodzeným životným potrebám ľudí, hospodárskych a úžitkových zvierat,

    7. Zabezpečiť ľuďom žijúcim a pracujúcim na farme zodpovedajúce sociálne a ekonomické podmienky, vytvoriť dobrý vzťah medzi farmou a spotrebiteľmi jej produkcie a služieb.


Oficiálny kontakt:

    SHR Eva Demešová
    Šafárikova 688/4
    95201 Vráble
    Slovenská republika

    tel: + 421 37 783 35 98 (Eva Demešová)
    mobil: + 421 908 371 498 (Magdaléna Demešová)
    e-mail: shr.demesova@centrum.sk
    internet: www.ffmm.sk

    IČO: 36108162
    DIČ: 1037760592

    Bankové spojenie:
    DEXIA Banka Slovensko a. s., pobočka Vráble
    Číslo účtu: 221 5834001/5600