Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
História
Svojpomocné budovanie Požitavského múzea mlynársva
O projekte

Cieľ projektu:
Vybudovanie stálej expozície jedného z najstarších remesiel – mlynárstva a tesárstva na jednom z posledných zachovaných mlynov na strednom Požitaví. Našim cieľom je sústrediť zachované mlynárske nástroje a prístroje z mlynov na Slovensku, a tak nadobúdať zbierkovú činnosť – muzeálne predmety a listinné pramene – pre pripravované múzeum. Chceme napomôcť v započatej obnove a rekonštrukcie pôvodného gazdovského dvora. Máme záujem zmobilizovať týmto projektom občianske a záujmové združenia a spolky, zapojiť organizácie enviromentálneho a kultúrneho typu majúce vzťah k mlynom a tradičnému poľnohospodárstvu gazdovského – samozásobiteľského typu.

Projektom chceme napomôcť k zachovaniu pôvodných hospodárskych zvierat a rastlín (Uhorská mangalica, Hortobádska racka, Koza biela – šuta, vŕba hlavatica, jelša a pod.), ktoré sa v našich krajoch bežne vyskytovali v 18. a 19. storočí a dnes je ich existencia vážne ohrozená. V meste Vráble doposiaľ neexistovalo múzeum, a preto sa chceme realizovať vo vybudovaní múzea, ktoré sprístupníme vzdelávacím inštitúciám a širokej verejnosti zo Slovenska a zahraničia.

Spôsob realizácie projektu:
Na Mašekovom mlyne sa realizuje už viac ako 10 rokov široko zameraný proces revitalizácie, ktorého hlavným cieľom je zachovať formy tradičného hospodárstva na ekologickej báze. Projekt Požitavského múzea mlynárstva sme rozbehli v roku 2004 pripravovaním dokumentačnej činnosti (prírastkový zošit múzea) a sústreďovaním muzeálnych predmetov zo starých mlynov a starých gazdovských usadlostí v oblastiach Požitavie a v samotnej bývalej Tekovskej stolici.

Podarilo sa nám získať mlynské kamene, staré gazdovské vozy, rôzne poľnohospodárske náradia a pôvodné úžitkové predmety. Na Mašekovom mlyne máme záujem obnoviť pôvodné remeslá (mlynárstvo, kováčstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo...) a ľudové zvyky a tradície (páranie peria, spracovanie vlny, vynášanie Moreny...), a tak napomôžeme k uchovaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

Autori projektu:
Rodinná farma Mašekov mlyn a Fontis - občianske združenie

Súvisiace linky
  • www.zitava.sk
  • www.muzeum.sk
  • www.wrable.sk