Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
História
História Benkovičovho mlyna

V obci Horný Ohaj, ktorá v súčasnosti patrí pod mesto Vráble, už odpradávna stál mlyn. Neskôr v obci pribudol mlyn ďalší, ktorý dostal meno - dolný mlyn. Horný mlyn sa spomína v starých písomnostiach už v roku 1319. O dolnom mlyne máme zatiaľ málo historických údajov.

Už v roku 1822 v tabuľke mlynárov sa uvádza majiteľ dolného mlyna istý Ján Lashu. Neskôr v roku 1869 sa v sčítacích hárkoch obyvateľstva Horného Uhorska (Slovenska) uvádza majiteľ dolného mlyna Laurinec Benkovič. Tento býval v mlynárovom dome pri rieke Žitave spolu so svojou manželkou Jozefínou a deťmi Annou, Štefanom a Jozefom. Laurinec Benkovič sa narodil v Rybňanoch (Tekovská župa) roku 1830.

Posledného majiteľa mlyna nepoznáme. Mlyn už neexistuje, pretože vyhorel počas prvej svetovej vojny. Stál približne 300 až 400 metrov južne od horného mlyna nazývaného tiež Mašekov mlyn.

text: Ľuboš Trubíni, 2004

MENNÝ ZOZNAM MAJITEĽOV BENKOVIČOVHO MLYNA:

1. Ján Lashu, mlynár . . . . . . . . . . . . . (spomína sa roku 1822)
2. Laurinec Benkovič, mlynár . . . . . . . . (spomína sa roku 1869)
3. Michal Demeš, biofarmár . . . . . . . . . (1996 - súč.), mlyn už neexistuje