Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Rastliny na farme
Dreviny

Zoznam druhov drevín rastúcich na lokalite Mašekov mlyn, k. ú. Horný Ohaj, okres Nitra, Slovensko, apríl 2004 - december 2004

Topoľ biely (Populus alba)

Pôvodná drevina. Najčastejšie rastie na suchších miestach mäkkého lužného lesa s pravidelnými jarnými záplavami, na piesčitohlinitých vlhkých pôdach, kde dorastá do najväčších výšok. Dokáže sa prispôsobiť obmedzeniu pravidelných záplav alebo poklesu hladiny podzemných vôd. Je citlivý na stagnujúcu vodu.
Pri jeho mohutnej výške 30 - 40 m. Je to vhodná drevina na výsadbu vetrolamov, hlavne pozdĺž vodných tokov. Pri husto zapojených porastoch je účinnosť vetrolamov daná 10 – 20 násobkom ich výšky. Pri polopriepustných vetrolamoch je ich účinnosť daná 10 násobkom výšky na náveternej strane a 20 – 25 násobkom výšky na záveternej strane.
Svojimi vlnato plstnatými listami môžu viazať veľké množstvo vzdušného prachu a tým prispievajú k prečisťovaniu ovzdušia v mestách. Prach zachytený na plstnatých listoch je zmývaný silnými dažďami a odplavovaný odtekajúcou vodou. Samotný prach listy nepoškodzuje. Nemá veľký medonosný význam, patrí medzi alergény.
Na farme sa nachádza iba ojedinele v porastoch pri Žitave. Funkciu vetrolamov tu plnia topole kanadské.

Názvoslovie cievnatých rastlín je podľa práce Marhold K., Goliašová K., Hegedüšová Z., Hodálová I., Jurkovičová V., Kmeťová E., Letz R., Michalková E., Mráz P., Peniažteková M., Šípošová H. & Ťavoda O., 1998: Papraďorasty a semenné rastliny. - In: Marhold K. & Hindák K. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, pp. 333-687. [Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia; Ferns and Flowering Plants].