Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov
Turistika
Agroturistika:

Areál Mašekovho Mlyna pri Vrábľoch je osadený do krásneho prostredia žitavskej nivy, kde nezregulovaný tok rieky vytvára prírodné meandre a tiché zákutia. História mlynov na Žitave siaha do hĺbky niekoľkých storočí. Budova Mašekovho Mlyna dnes poskytuje vhodne priestory a stretnutia priateľov pôvodného vidieckeho štýlu života a všetkých ekologicky orientovaných ľudí so záujmom o trvalo udržateľný rozvoj. Snahou rodinnej farmy Mašekov mlyn je uchovať tento civilizáciou nedotknutý kút prírody, zachovať miestne tradície, remesla a zvyklosti a dať na začiatku 21. storočia novu náplň tomuto historickému miestu.

Rodinná farma Mašekov mlyn návštevníkom ponúka:

Jednodňové /aj školské/ pobyty v areáli Mašekovho mlyna pre kolektívy dospelých, aj detí a mládeže.

Program: Vitajte na dvore starej mamy! návšteva vnútorného areálu mlyna spojená s prehliadkou zvierat chovaných na hospodárskych dvorov našich starých rodičov. Prehliadka môže byť obohatená o ochutnávku domácich špecialít, ukážku tradičných remesiel. Možnosť opekania si na ohni a realizácie hier v peknom prírodnom prostredí.

Víkendové oboznamovacie kurzy pre rodiny s deťmi, alebo malé kolektívy /pre 3 osoby s možnosťou prísteľku/ - pre všetky vekové kategórie.
Ako doplnkový šport ponúkame možnosť rybolovu, cykloturistiku. V prípade záujmu po dohode je možne zapojiť sa do života na rodinnej biofarme.

Rodinné a spoločenské stretnutia vo vidieckom štýle pre uzavreté spoločnosti do 30 osôb. Ponúkame možnosť obohatenia programu vystúpením jazdcov a prehliadkou areálu, ochutnávkou domácich špecialít, možnosťou opekania si, grilovania a posedenia pri ohni a možnosťou jazdenia pre pozvaných hostí.

Letné detské jazykové a ekologické tábory pre podniky, školy a individuálnych záujemcov. V prípade dostatočného záujmu /10 osôb/ robíme tábory aj pre dospelých.
Programy prebiehajú za každého počasia, vhodný odev a obuv sú podmienkou! Doprava, karimatka, spacák - vlastné. Na farme je možnosť zabezpečenia polopenzie, pripadne údenín k ohňu.

Orientačný cenník pre rok 2010:

Návšteva s prehliadkou: 2,- eur/osoba (deti do 6 rokov zdarma)

Individuálne či skupinové návštevy sú možné iba po vzájomnej dohode.
   

Rodinné a spoločenské stretnutia podľa požiadaviek zákazníka.

Informácie na tel. č. : 037 / 783 35 98 (0908 371 498), pani Eva Demešová

Ponuka služieb:

  • Kurzy pestovania rastlín, chovu zvierat a tradičných ľudových remesiel podľa vzájomnej dohody.
  • Stanové tábory v skautskom táborisku v zátoke rieky Žitavy

 

Ekoturistika:

 

Gastroturistika:

Turistika za históriou:

Turistika za umením: